Udržitelností se zabývá většina firem, rezervy jsou v komunikaci

čtvrtek, 2. března 2023, 07:10 Výzkum, Udržitelnost MediaGuru

Výsledky z průzkumu napříč firmami v České republice Udržitelný byznys 2023 přináší iniciativa Změna k lepšímu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Udržitelností se zabývá 83 % firem v České republice a v těch firmách, kde se neřeší, ji 90 % respondentů řešit chce. Vyplývá to z průzkumu firemní udržitelnosti v Česku Udržitelný byznys 2023, který připravila Změna k lepšímu ve spolupráci s Omnicom Media Group a s přispěním partnerů ACCA, APRA, Asociace malých a středních živnostníků ČR, COCUMA, Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici, Druhá ekonomická transformace, Fakta o klimatu, Institut cirkulární ekonomiky, JIC, Red Button, Urb.

Průzkum dále ukázal, že udržitelnost je významná napříč různě velkými firmami – lehce vyšší význam má u výrobních a větších (250+ zaměstnanců) firem. Motivace se liší právě v závislosti na velikosti firmy. U firem s 250+ zaměstnanci hraje zásadnější roli legislativa, která se jich už od roku 2026 bude úzce týkat. U menších zase konkurenceschopnost. Malou roli zatím hraje financování a tlak dodavatelsko-odběratelského řetězce. 

Firmy aktivní v udržitelnosti považují za prioritní oblast cirkulární ekonomiku, materiálovou účinnost a odpady a je pro ně dokonce zajímavější než energetika. Naopak mezi překážky zavádění udržitelnosti do praxe patří nedostatek kapacit či kompetencí, finančních zdrojů nebo nejasná legislativní opatření. U mikro firem do 10 zaměstnanců uvádí jako hlavní problém nedostatečné financování celých 49 % respondentů.

„Přitom největším benefitem udržitelnosti pro firmy je kromě budování konkurenceschopnosti právě levnější financování. Zelené investice jsou tak klíčovým hybatelem udržitelné transformace,” uvedla Ela Hortíková, marketingová manažerka Změny k lepšímu.

Zdroj: Udržitelný byznys 2023, Změna k lepšímu, Omnicom Media Group

Zdroj: Udržitelný byznys 2023, Změna k lepšímu, Omnicom Media Group

Komunikace udržitelnosti ale není jednoduché téma. Přesvědčení, že se externí komunikace rozhodně daří, sdílí jen 13 % respondentů. Ani u interní komunikace si firmy příliš nepolepšily. Zde platí, že čím větší firma, tím úspěšnost klesá.

Zdroj: Udržitelný byznys 2023, Změna k lepšímu, Omnicom Media Group

Zdroj: Udržitelný byznys 2023, Změna k lepšímu, Omnicom Media Group

Už tři čtvrtiny respondentů ví, co je greenwashing. Nejvíce z oboru zemědělství / životní prostředí / ekologie a bankovnictví/financí. Na pozicích CSR/Sustainability je zasvěcených do tématu greenwashing 96 %.

Pravidelně zveřejňují zprávu o udržitelnosti spíše větší firmy. Je to stále jen necelých 55 % firem nad 250 zaměstnanců, přičemž legislativní povinnost na ně zřejmě dopadne v roce 2026, reportovat budou data za rok 2025, ale i 2024 jako referenční rok.

O průzkumu

  • Průzkum byl prováděn napříč velkými i menšími firmami a zástupci jednotlivých oddělení. Nejčastěji byli respondenti průzkumu přímo ve vedení firmy a dvě třetiny dotázaných uvedly, že pracují ve firmách s celorepublikovou působností.
  • Sběr dat: Q4/2022
  • Počet respondentů: 448
  • Realizace: Změna k lepšímu, Omnicom Media Group,ACCA, APRA, Asociace malých a středních živnostníků ČR, COCUMA, Česká asociace startupů kvalifikovaných k investici, Druhá ekonomická transformace, Fakta o klimatu, Institut cirkulární ekonomiky, JIC, Red Button, Urb

Detailnější výsledky jsou k dispozici na webových stránkách iniciativy Změna k lepšímu.

-mav-