Publikace Covid-19 Infodemie popisuje i roli médií v době pandemie

pondělí, 17. dubna 2023, 11:00 Aktuality, Tisk MediaGuru

Autorský tým pod vedením Václava Moravce a Ladislava Duška sestavil publikaci zaměřující se na fenomén infodemie.

Obálka publikace Covid-19 Infodemie, zdroj: Academia

Obálka publikace Covid-19 Infodemie, zdroj: Academia

Pod vedením moderátora a pedagoga Václava Moravce a profesora Ladislava Duška vznikla nová publikace, která vyšla v nakladatelství Academia s názvem Covid-19 Infodemie.

Kniha se zabývá fenoménem infodemie, tedy šířením nadměrného množství informací, včetně nepravdivých či nepřesných, o zdravotním problému (např. o viru, epidemii, pandemii apod.), které ztěžuje nalezení jeho účinného řešení. Autorský kolektiv zkoumá faktory, jež k rozvoji infodemie přispívají (např. nepřipravenost veřejných zdravotních institucí na zvládání pandemie, politické využívání/zneužívání pandemie, nízká míra mediální a zdravotní gramotnosti populace, informační přetížení společnosti, honba médií za sledovaností apod.). Dominantní částí publikace jsou projevy infodemie v tuzemské mediální krajině. Kniha je rovněž doplněna o výkladový slovník zásadních pojmů.

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol, vychází v rozsahu téměř 440 stran. Médiím se věnují kapitoly Česká mediální krajina v časech pandemie, kde si všímá dramatizovaného zpravodajství a důrazu na hrozbu, který zastínil fakticky správný a přesný popis preventivních opatření a mluví až o mediální hysterii.

Mediálnímu pokrytí pandemie se věnuje i kapitola Mediální podoby epidemie ve svět, kde rychlost nahrazuje evidenci a pozornost je věnována i Novinářské etice v časech pandemie/epidemie Covid-19.

Václav Moravec působí jako vysokoškolský pedagog na katedrách žurnalistiky IKSŽ FSV UK, kde vede též Středisko žurnalistiky umělé inteligence, a produkce na FAMU. Veřejnosti je znám jako moderátor a dramaturg České televize.

Ladislav Dušek působí jako vysokoškolský pedagog na Masarykově univerzitě v Brně, kde rovněž vede Institut biostatistiky a analýz. Od roku 2014 je rovněž ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Tým autorů dále tvoří: Jakub Gregor, Jiří Jarkovský, Martin Komenda, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Alžběta Krausová, Radek Mařík a Petr Šnajdárek.

Vydání knihy bylo realizováno s podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ETA.

-mav-