Odstartoval sběr dat pro průzkum Carbon Tracker 2023

úterý, 16. května 2023, 15:00 Udržitelnost, Aktuality MediaGuru

Platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic zahájila sběr dat pro druhý ročník průzkumu Carbon Tracker 2023. Výsledky ukážou, jak jsou na tom klíčoví ekonomičtí hráči na českém trhu s uhlíkovou stopou a jak pokročili v dekarbonizaci.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Odstartoval sběr dat pro druhý ročník průzkumu Carbon Tracker 2023. S žádostí o nefinanční data bylo i letos osloveno 150 obratově největších subjektů na českém trhu. Ty mohou dotazník vyplnit do 30. června 2023 na webových stránkách. Výsledky průzkumu a porovnání v čase plánuje spolek Climate & Sustainable Leaders Czech Republic zveřejnit v září 2023.

Dotazník připravil expertní tým společnosti PwC, zvolená metodika výpočtu uhlíkové stopy, kterou pro sestavení přehledu Carbon Tracker používá, vychází z mezinárodně uznávané metodiky GHG protocol. Samotný sběr dat bude probíhat na platformě členské společnosti SAP do 30. června 2023.

„Ani v druhém ročníku nebude Carbon Tracker žebříčkem společností s největší uhlíkovou stopou, ale především nezávislou studií ukazující aktuální pozici českých firem a postup v naplňování jejich dekarbonizačních strategií. Studií, která přinese příklady dobré praxe v různých oborech a v průběhu let také cesty, jimiž se klíčoví hráči na českém trhu ubírají,“ uvedl Jakub Skavroň, předseda správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic a dodal, že v průběhu minulých dvou let měli odborníci z členských společností spolku možnost pozorovat nejen obrovský posun v myšlení i dekarbonizačních počinech českých společností, ale byli zároveň svědky nárůstu greenwashingu v naší společnosti. „Oblast ESG, tedy i snižování uhlíkové stopy, prochází aktuálně velmi dynamickým vývojem a my sami vidíme, jak obtížné pro firmy je zorientovat se v této problematice, držet krok se zeměmi Západní Evropy, aktivně připravovat realizovatelné dekarbonizační strategie a ty pak ekologicky i ekonomicky smysluplnými kroky naplňovat. Zároveň ale nesedat na lep uskupením, která nabízí pseudo-aktivity,“ řekl Jakub Skavroň.

Výsledky druhého ročníku Carbon Trackeru navážou na zjištění pilotního ročníku 2022, kde průzkum ukázal, že většina oslovených firem nebere trend dekarbonizace na lehkou váhu. Přesto 11 procent dotázaných společností žádná data o své produkci CO₂ nemá a dekarbonizaci se v dohledné době neplánuje věnovat. A to i přesto, že od 1. ledna 2024 vstoupí v platnost legislativa, která s sebou přinese zhruba 1500 společnostem v České republice povinnost zveřejňovat od roku 2025 také nefinanční reporting. „Díky blížící se povinnosti nefinančního reportingu očekáváme v druhém ročníku Carbon Trackeru vyšší reaktivitu oslovených společností a tím i data interpretovatelná v jednotlivých průmyslových segmentech,“ popsal, s čím spustili další ročník sběru dat Jakub Skavroň. Výsledky Carbon Trackeru 2023 plánuje platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic zveřejnit na začátku 3. kvartálu letošního roku.