Ředitel programu ČT Fridrich byl zvolen do Televizního výboru EBU

pátek, 5. května 2023, 18:30 Aktuality, TV, Lidé MediaGuru

Česká televize má dalšího zástupce v Evropské vysílací unii (EBU). Ředitel programu Milan Fridrich byl zvolen do Televizního výboru.

Milan Fridrich, zdroj: Česká televize

Milan Fridrich, zdroj: Česká televize

Ředitel programu České televize Milan Fridrich byl na summitu ve Varšavě zvolen členem Televizního výboru Evropské vysílací unie (TV Committee EBU). Fridrich byl stejně jako ostatních dvanáct členů výboru zvolen na dvouleté funkční období.

Televizní výbor EBU je orgánem, který plánuje a dohlíží na společné projekty evropských televizí a určuje strategické cíle v mediálním světě. V jeho gesci je také správa největší světové hudební soutěže Eurovision Song Contest a kontrola televizního rozvojového fondu. Členským zemím EBU pomáhá stanovovat standardy veřejné služby a iniciuje a monitoruje systém evropských koprodukcí napříč žánry. Členové výboru se schází čtyřikrát ročně a nadto online k aktuálním tématům. Od roku 2013 rovněž pořádá společné setkání s Digitálním a Rozhlasovým výborem EBU.

„Televize i veřejná služba čelí mnoha výzvám, doslova mediální revoluci, změnám chování diváků a rostoucí konkurenci. V Evropě její vliv neslábne, ale je hodně věcí, které je třeba udělat, aby měla budoucnost a nacházela si nové diváky v nastupujících generacích. V tom televizní výbor může zásadně pomoct,“ říká Milan Fridrich.

Milan Fridrich v minulosti v Televizním výboru již zasedal. V letech 2015 – 2019 byl jeho místopředsedou. V EBU není jediným zástupcem. V nejvyšším vedení, v pozici viceprezidenta Evropské vysílací unie, působí již druhé funkční období generální ředitel České televize Petr Dvořák, který je rovněž členem personální komise. Ve finanční komisi zasedá finanční ředitel David Břinčil, ve zpravodajské pak zástupce šéfredaktora pro řízení pořadů a projektů Martin Řezníček. Členem sportovní komise je vedoucí zahraničních operací ČT sport Vladimír Drbohlav.

-mav-