Tržby Novy loni překročily sedm miliard, zisk přes miliardu

úterý, 15. srpna 2023, 11:35 TV MediaGuru

Televizní skupina Nova v roce 2022 navýšila tržby na více než sedm miliard korun. Nejsilnější výnosy přivádí TV reklama, nejrychleji roste předplatné Voya.

Zdroj: TV Nova

Zdroj: TV Nova

Tržby televizní skupiny Nova loni překročily hranici sedmi miliard korun, když celkově dosáhly výše 7,07 mld. Kč. Bylo to o 15 % víc než v roce 2021. Zisk po zdanění se rovněž zvýšil, a to na 1,1 mld. Kč. Vyplývá to z dat zveřejněných ve výroční zprávě za rok 2022.

Jednatelé TV Nova navrhují vyplatit 305 mil. Kč jedinému společníkovi (společnost CME) jako podíl na zisku. Zbývající část zisku ve výši 807 mil. Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Televizní reklama stále zůstává hlavním výnosovým zdrojem, Nova z ní loni inkasovala 4,4 mld. Kč. Na celkových výnosech se podílí z více než 60 procent. Nejrychleji rostou výnosy z prodeje reklamy na internetu a z předplatného Voya, které v souhrnu za loňský rok činily 614 mil. Kč a meziročně se zvýšily o více než 80 %. Počet předplatitelů Voya se loni navýšil na půl milionu (aktuálně 570 tisíc). Na celkových výnosech se internetová reklama a předplatné Voya podílejí necelou desetinou. 

Základní výsledky TV Nova (tis. Kč)

  2022 2021 meziroční změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 7 065 577 6 137 012 +15
provozní výsledek hospodaření 1 708 979 1 634 070 +5
výsledek hospodaření za účetní období 1 111 510 1 046 468 +6

Výnosy podle hlavních činností (tis. Kč)

  2 022 2 021 meziroční změna (%)
výnosy z vysílání reklam na programech šířených DTT 4 427 638 4 356 696 +2
ostatní tržby z prodeje obchodních sdělení v televizi 787 383 616 908 +28
prodej reklamního prostoru na internetu a předplatné Voyo 614 090 339 747 +81
ostatní služby 1 236 466 823 661 +50

Zdroj: výroční zpráva TV Nova za rok 2022

Uplynulý rok byl podle vedení TV Nova náročný. Konstatuje ale, že i v loňském roce dosáhla nejvyššího podílu na TV trhu ve své komerční divácké skupině 15-54 (v prime-time 15-54 ve výši 36,2 %).

„Jedním ze strategických cílů naší společnosti je být nejúspěšnější TV skupinou v inovacích a technologiích na televizním trhu," uvádí management ve výroční zprávě. Dodává, že mimořádně úspěšný rok má za sebou Voyo.

Nejsledovanějším pořadem TV Nova loňského roku byla čtvrtá řada seriálu Policie Modrava, divácky úspěšné byly i seriály Specialisté a Odznak Vysočina. Nejsledovanějším zpravodajským pořadem zůstávají Televizní noviny.

„Vedle zajištění dalšího růstu a pokračující digitální transformace budeme pracovat na rozvoji a implementaci naší strategie udržitelnosti," uvádí se k plánům ve výroční zprávě TV Nova.

-mav-