Ve Zlíně otevře obor Kreativní odvětví a digitální kultura

středa, 27. září 2023, 16:20 Aktuality, Marketing MediaGuru

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabídne nový bakalářský program zaměřený na praxi v kulturních a kreativních průmyslech.

Zdroj: Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zdroj: Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Již na podzim příštího roku otevře Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nový obor s názvem Kreativní odvětví a digitální kultura. Zaměřovat se bude na praxi v kulturních a kreativních průmyslech, nabídne studentům prostor pro seberealizaci a naučí je inovativním přístupům k práci. Podat přihlášku je možné do 30. listopadu letošního roku. 

Cílem nového bakalářského oboru je vychovávat nové kreativní profesionály a profesionálky, kteří mají schopnost přispívat k rozvoji kulturních a kreativních odvětví v 21. století jak v prostředí České republiky, tak v zahraničí.   

„Ateliér Arts Management a obor Kreativní odvětví a digitální kultura je místem, kde se teorie mění v praxi. Zaměřuje se na inovace, digitální umění a design. Vzdělávání zde probíhá s důrazem na publikum, udržitelnost, diverzitu, inkluzi a přístupnost. Tak, aby kultura a umění byly pro všechny bez rozdílu,” popisuje zaměření nového studijního programu vedoucí ateliéru Arts Management Eva Gartnerová. 

Na vzniku nového programu se podíleli odborníci a odbornice napříč kulturními a kreativními průmysly. Patří mezi ně například zakladatelka komunity #HolkyzMarketingu Pavlína Louženská, europoslankyně Martina Dlabajová, zakladatelka Nové sítě Adriana Světlíková, ředitelka kandidatury Evropské hlavní město kultury Trenčín 2026 Lucia Dubáčová, VR architektka Markéta Gebrian, prezident Zlín Film Festivalu a Zlínského kreativního klastru Čestmír Vančura nebo odbornice na service design Ladislava Zbiejczuk Suchá. 

Studijní program je tvořen pro široké využití absolventů a absolventek v praxi, ve všech oblastech kulturních a kreativních odvětvích. Portfolio nabízených předmětů je proto široké – Kulturní management, Vizuální studia pro digitální věk, Kurátorství nových médií, Digitální design bez bariér, nebo Green design and sustainable materials. Všechny předměty mají ambici propisovat do svých osnov hodnoty ateliéru, tedy inkluzi, diverzitu a přístupnost. Některé z předmětů budou vyučovány v angličtině. 

Kromě nově vybaveného ateliérového zázemí budou mít studenti a studentky nového oboru jako součást studia k dispozici moderně vybavenou imerzivní laboratoř a digitální kreativní dílnu Robota. Nedílnou součástí ateliéru je také fakultní galerie G18, která zájemcům a zájemkyním nabízí další formy vzdělávání, tvůrčí workshopy, přednášky a koncerty, popřípadě i prostor pro realizaci vlastních projektů. 

Přihlášky pro akademický rok 2024/2025 ke studiu nového studijního programu Kreativní odvětví a digitální kultura je možné elektronicky odeslat do 30. 11. 2023 na portále prihlaska.utb.cz. Zájemci o studium si mohou prohlédnout nový ateliér v rámci Dne otevřených dveří 10. 11. 2023, popřípadě se mohou do 12. 11. 2023 přihlásit na přípravný kurz, který proběhne 24. 11. 2023.

-stk-