Coca-Cola HBC prezentuje zprávu o udržitelnosti videoavatarem

sobota, 21. října 2023, 07:20 Aktuality, Udržitelnost MediaGuru

Zprávu o udržitelném rozvoji společnosti Coca-Cola HBC letos připravil videoavatar jejího generálního ředitele Dana Timotina.

Videoavatar generálního ředitele společnosti Coca-Cola HBC Dana Timotina, zdroj: repro YouTube Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Videoavatar generálního ředitele společnosti Coca-Cola HBC Dana Timotina, zdroj: repro YouTube Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko představila letošní zprávu o udržitelném rozvoji mimo jiné prostřednictvím videoavatarem generálního ředitele Dana Timotina.

Díky videoavataru, který využívá umělou inteligenci, mohl letos Dan Timotin představit udržitelné aktivity společnosti plynně česky.

Coca-Cola HBC v roce 2022 dosáhla rekordních objemů výroby i prodejů. Přesto se jí podařilo meziročně snížit svou uhlíkovou stopu o více než dva tisíce tun oxidu uhličitého, a to díky nákupu úsporných chladících zařízení, automobilů s alternativními pohony, nebo například investicemi do efektivnějšího výrobního procesu.

Sociální pilíř reportovaných dat čítá za rok 2022 například navýšení mezd v průměru o 6 % nebo pokles odpracovaných přesčasů o 1,44 hodiny měsíčně. Index spokojenosti zaměstnanců se meziročně zvedl na 83 % a je o 5 procentních bodů výše než v roce 2021.

I díky rekordnímu prodeji 480 milionů litrů nápojů mohla společnost v roce 2022 odvést meziročně o téměř 25 milionů Kč více jen na dani z příjmu. Na Slovensku firma prostřednictvím asignace daně přispěla Slovenskému Červenému kříži a organizaci Úsmev ako dar 21 434 EURO. To je meziročně o téměř 18 tisíc EURO více.

Každý pilíř zprávy uvádí infografika s nejdůležitějšími daty, následují podrobnosti a téma uzavírá shrnutí a souhrn certifikací a auditů. Každý odstavec uvádí konkrétní data a akce. Jednotlivé pilíře zprávy jsou rozděleny do enviromentálních témat – E, sociálních témat - S a témat vedení společnosti – G. Na takto rozdělených stránkách reportu je možné konkrétní témata vyhledat v menu záhlaví. Orientace je také možná podle označení cílů udržitelného rozvoje OSN. Na základě Gap analýzy od Denkstatt Slovakia byla data ve zprávě doplněna o další ukazatele. Analýza porovnávala kompletnost podle evropského nařízení CSRD.

-stk-