Děti komunikují hlavně online, ze sítí jsou nejvíc na TikToku

čtvrtek, 30. listopadu 2023, 06:55 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Děti ve věku 12–13 let komunikují s vrstevníky hlavně online, ze sítí tráví čas nejvíc na TikToku, říká studie Děti a nová média.

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Děti ve věku 12–13 let už při přípravě do školy pracují více s online vyhledávači než s učebnicemi a s kamarády denně interagují spíše digitálně než při pohybu venku. Pro komunikaci o školních záležitostech pak zdaleka nejčastěji volí aplikaci WhatsApp, který má velký náskok před Instagramem nebo Messengerem. Vyplývá to z nové studie společností Ressolution Group a Nielsen nazvané Děti a nová média 2023

Podle výzkumu dnes vyhledávače jako Google nebo Seznam.cz vedou nad učebnicemi a poznámkami v sešitech – alespoň u dětí ve věku 12–13 let, tedy zhruba těch v 7. třídách základní školy. Využívá je 64 % z nich; učebnice a sešity jsou až na druhém místě (54 %). Třetí místo zaujímá další internetový zdroj, a sice Wikipedie. „Dnešní děti mají rády inovativní a interaktivní formy výuky, kdy zadané úkoly vycházejí ze současných trendů, a výuka využívá moderní technologie, jako jsou počítače, interaktivní tabule nebo mobilní telefony, které výuku oživují. Oblíbené jsou také různé edukační mutace elektronických her, jako je například Minecraft Education,“ komentuje výstupy Hana Friedlaenderová z Nielsen.

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, N = 1504, děti 6-15 let

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, N = 1504, děti 6-15 let

Nejčastější formou komunikace se spolužáky v 7. třídě je online služba WhatsApp, kterou používá 77 % dětí. Necelá třetina si vyměňuje zprávy o školních věcech na Instagramu a více než čtvrtina na Messengeru. Pouze 5 % nepoužívá žádnou online službu nebo aplikaci. 

K nejoblíbenějším volnočasovým aktivitám dětí všech věkových kategorií ale stále patří chození ven s kamarády, i když chlapci ještě o něco raději hrají elektronické hry. Z dětí ve věku 12–13 let chodí denně ven s kamarády pětina, alespoň jednou týdně už je to 76 %. I do těchto aktivit však vstupuje online prostředí. Jak vyplynulo z rozhovorů s dětmi, také při fyzickém setkávání se dnes děti kromě povídání věnují různým online aktivitám na mobilních telefonech, například hraní her nebo sledování videoobsahu.

Děti ve věku 12–13 let se také často ve volném čase scházejí online: 68 % z nich komunikuje s kamarády denně; v týdenní frekvenci je to dokonce 93 %. Podíl dětí, které s kamarády denně komunikují online, navíc s věkem dětí (až do 13. roku) prudce stoupá.

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, N = 1504, děti 6-15 let

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, N = 1504, děti 6-15 let

Nejvyužívanější sociální sítí mezi dětmi ve věku 12–13 let je TikTok – aspoň jednou za dva týdny ho sleduje 52 % dětí, přičemž výrazněji vede u dívek. Druhé místo patří Instagramu (45 %), třetí Facebooku (35 %) a čtvrté Snapchatu (25 %). Pro srovnání: ve věku 45–54 let je nejvyužívanější sociální sítí podle dat společnosti NADA Research Facebook (81 %), následují Instagram (40 %), Pinterest (18 %) a Twitter (16 %).

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, N = 1504, děti 6-15 let

Zdroj: Ressolution Group, Nielsen, N = 1504, děti 6-15 let

Výzkum ale přináší zjištění o určité míře sebereflexe, co se týče množství času tráveného na sítích: 58 % dívek ve věku 12–13 let přiznává, že na sítích tráví hodně času, mezi chlapci je to 43 %. Dívky jsou na sítích aktivnější než chlapci: aspoň jednou za týden zde tráví čas 80 % dívek a 71 % chlapců ze 7. tříd ZŠ.

O studii Děti a nová média 2023

Volně prodejnou studii Děti a nová média 2023 zpracovaly na podzim tohoto roku agentury Ressolution Group a Nielsen. Tvoří ji čtyři tematické okruhy: volný čas, média, vzdělávání a wellbeing. Její kvantitativní část byla realizována prostřednictvím online sběru dat na vzorku 1504 dětí ve věku 6–15 let rozdělených do čtyř věkových skupin. Kvalitativní část studie se uskutečnila formou rozhovorů s dětmi – 10 individuálních a 8 etnografických.

-mav-