CSG představuje nové globální logo se symbolem štítu

sobota, 16. prosince 2023, 07:35 Aktuality, Marketing MediaGuru

Czechoslovak Group aktualizovala své logo, v němž pracuje se symbolem štítu. Autorem je Dynamo Design. 

CSG mění své logo, zdroj: CSG.

CSG mění své logo, zdroj: CSG.

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group představila aktualizované logo, které je ústředním prvkem její nové vizuální identity. Na její přípravě spolupracovala s grafickým studiem Dynamo design. Součástí jsou též nové webové stránky skupiny, které jsou nově umístěny na doméně czechoslovakgroup.com.

„Pro změnu naší vizuální identity jsme se rozhodli proto, abychom akcentovali naši proměnu v silného mezinárodního hráče s globálními ambicemi. V minulých letech se naše skupina díky úspěšným akvizicím rozrostla. Tuto proměnu odráží i náš nový slogan ‚Heart, Heritage, Horizon’. ‚Srdce, dědictví, horizont’. Vyjadřuje, že do našeho podnikání dáváme srdce, vážíme si odkazu našich předchůdců a díváme se do budoucnosti,“ říká David Chour, výkonný ředitel CSG.

Základem nové identity je logo, ve kterém je nová typografie zkratky CSG doplněna názvem Czechoslovak Group v dominantnější pozici. Důležitým grafickým prvkem je červený symbol štítu. Ten tvarově navazuje na kruhovou kresbu písmen CSG a vytváří těžiště celého loga. Oproti stávajícímu má nové logo přinést větší dynamiku, zdůraznit sílu značky a komunikovat přínos firmy pro společnost.

„Štít primárně symbolizuje ochranu, zároveň evokuje zakřivení zeměkoule a naznačuje tak globální rozměr aktivit skupiny CSG. Další výhodou je možnost pracovat s tímto prvkem v rámci vizuálního stylu, kde se objevuje ve formě prostorového metalického objektu. Díky symbolu štítu bylo také možné vytvořit odlišující grafické prvky pro jednotlivé divize Defence, Ammo+, Mobility, Aerospace a Business Projects,“ uvádí Jan Šlégr ze studia Dynamo design, autor nového vizuálního stylu.

Nový grafický prvek získaly i jednotlivé divize skupiny CSG, do kterých se CSG člení podle hlavních oborů svého podnikání. Symboly divizí jsou odvozeny od štítu jakožto dominantního prvku nového loga CSG a tvoří silný jednotící prvek, který kromě již zmíněné ochrany a globálnosti vyjadřuje též jednotu a vzájemné synergie napříč skupinou CSG.

Přechod z lokální skupiny na globální brand doplňuje též změna internetové domény czechoslovakgroup.cz na czechoslovakgroup.com, na které se nově nacházejí aktualizované webové stránky skupiny. Důvodem je, že stále větší počet společností CSG má výrobní podniky mimo teritorium bývalého Československa, a dokládá její postupnou internacionalizaci. Dnes provozuje CSG výrobní podniky v osmi zemích na třech kontinentech.

-stk-