Mark BBDO je strategickým partnerem Linky bezpečí

úterý, 13. února 2024, 06:55 Aktuality, Reklama MediaGuru

Komunikační strategii pro Linku bezpečí nově zajistí agentura Mark BBDO.

Zdroj: MARK BBDO

Zdroj: MARK BBDO

Linka bezpečí si vybrala agenturu Mark BBDO pro podporu v dalším rozvoji své komunikace. Partnerství je založeno na společném přesvědčení, že děti si zaslouží maximální pozornost už v oblasti prevence a také když se dostanou do tíživé situace. Klíčovým prvkem spolupráce je skloubení odborných expertíz ze strany klienta i agentury. 

„Spolupráci s Linkou bezpečí začínáme kampaní na online bezpečí v prostředí sociálních sítí, jejímž cílem je poukázat na rizika spojená se sdílením obsahu osobního nebo intimního charakteru. Odvážná kampaň cílí na děti okolo 12–16 let, které jsou na sociálních sítích nejohroženější skupinou kvůli svému lehkovážnému přístupu k sdílení osobních informací. To má bohužel velmi často traumatizující následky,“ říká Martin Mareš, kreativní ředitel Mark BBDO.

„Současně s Mark BBDO revidujeme brand positioning a komunikační dlouhodobou strategii, která pomůže Lince bezpečí zaštítit všechny současné i plánované aktivity organizace tak, aby byly srozumitelné hlavně pro děti, které mají služeb Linky bezpečí umět využívat ve chvíli, kdy je to třeba. Jde ale také o práci s rodiči a všemi v okolí dětí, kteří mají na kvalitu života dětí největší vliv. Chceme se zaměřit i na komunikaci se zaměstnanci a dárci, na nichž pomoc zásadně stojí. Osobně jsem moc rád, že je nyní Mark BBDO součástí našeho realizačního týmu. Spolupráce již nějaký čas probíhá a u nás cítíme, že přesně to jsme nyní potřebovali – jejich profesionální a odborný přístup,“ uvedl Radek Dudáš, předseda představenstva Linky bezpečí.

„Linka bezpečí chce být moderní a viditelná nejen pro svoje klienty, ale také pro partnery, zaměstnance a dárce. Vnímáme tedy tvorbu a naplňování komunikační strategie jako nezbytnou součást procesu rozvoje. Jsme rádi, že se nám podařilo získat tak zkušeného dodavatele, jakým je Mark BBDO,“ dodala Soňa Petrášková, ředitelka Linky bezpečí.

„Díky spolupráci s Linkou bezpečí můžeme uplatnit své znalosti a dovednosti tam, kde nám to lidsky dává smysl a je to nejvíce potřeba. Jsme vděčni za důvěru v naše odborné znalosti marketingu a věříme, že toto partnerství pomůže Lince v dalším rozvoji tak, aby dokázala pomáhat a nadále zlepšovat kvalitu života v Česku,“ dodává Zdeněk Mikeš, CEO Mark BBDO.

O klienta a projekty pečuje Kateřina Tůmová (account director z Mark BBDO), komunikační strategii dodává Filip Janouch.

-mav-