ÚOHS: Tendr na analýzu objektivity zpráv ČT byl v pořádku

středa, 13. března 2024, 18:40 Aktuality, TV ČTK

Výběrové řízení na obsahovou analýzu zpravodajství a publicistiky České televize pro léta 2024 až 2028, které ČT vyhlásila v prosinci 2022, bylo v pořádku, rozhodl ÚOHS.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Výběrové řízení na obsahovou analýzu zpravodajství a publicistiky České televize pro léta 2024 až 2028, které ČT vyhlásila v prosinci 2022, bylo v pořádku. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Původně za stejnou zakázku vyměřil ČT pokutu 180.000 korun. Vedení ČT podalo proti pokutě odpor, a úřad tak zahájil správní řízení. V něm zjistil, že ČT při tendru zákon neporušila. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na stránkách ÚOHS.

„Česká televize rozhodnutím ÚOHS definitivně získává na dalších pět let kvalitní analýzu vyváženosti a objektivity zpravodajství, publicistiky a diskuzních pořadů. Veškeré pochybnosti o výběrovém řízení byly ÚOHS zamítnuty,“ říká Renata Týmová, vedoucí útvaru výzkumu a analýz.

O tom, že se tendrem zabývá antimonopolní úřad, informoval v listopadu server Kverulant.org, který podnět k ÚOHS podal. V článku, jejž o problematice publikoval, tvrdil, že zakázka na analýzu pro léta 2024 až 2028 byla nastavená tak, aby vyhovovala firmě Media Content Experts podnikatele Pavla Herota. Tato firma, respektive její dceřiná společnost Media Tenor, analýzu pro ČT zpracovávala v letech 2019 až 2023. Zakladatel Kverulanta Vojtěch Razima ČTK řekl, že se proti rozhodnutí nemůže odvolat, jelikož není účastníkem řízení, nicméně jeho pochybnosti, že ČT v tomto případě nehrála fér, trvají. 

Server argumentoval tím, že ČT požadovala po uchazečích rozsáhlou nabídku, která měla mít podobu analýzy deseti náhodně vybraných příspěvků z hlavního zpravodajského pořadu Události a kompletní analýzu všech zpráv pořadu Události, Události, komentáře a Zprávy z dvaceti říjnových dnů roku 2022 a také analýzu pěti diskusních či publicistických pořadů za celý říjen 2022. Na její vypracování měli uchazeči čas do vyhlášení tendru 9. prosince 2022 do 6. ledna 2023, kdy lhůta pro podání nabídek končila. Hodnota zakázky byla 13,2 milionu korun.

„ÚOHS byl v této věci v nelehké pozici, aby mohl ČT pokutovat a předmětné výběrové řízení označit za nezákonné, musel by prokázat, že lhůta 30 kalendářních dnů a deset hodin, v tomto případě 21 celých pracovních dnů, byla mimo rozumnou pochybnost nedostatečná. To se mu přes veškerou snahu nepodařilo. ÚOHS na základě všeho výše uvedeného hodnotí délku lhůty pro podání nabídek stanovenou zadavatelem jako velmi hraniční, nikoliv však jako nezákonnou," dodal Razima.

„Správní řízení ÚOHS zastavil, protože neshledal porušení zákona. Úřad zpochybnil motivaci a věrohodnost tvrzení společnosti Newton Media, která byla podkladem pro zaslání podnětu ze strany organizace Kverulant.org a navazující kampaně v konspiračních a dezinformačních médiích,“ vysvětluje situaci Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu.

O tvrzeních společnosti Newton Media ÚOHS ve svém rozhodnutí výslovně uvedl, že „tvrzení dané společnosti se ukázala jako do jisté míry zavádějící“ a „ne všechna tvrzení společnosti Newton Media lze považovat za zcela platná (nezpochybnitelná)“. K motivaci společnosti pak ÚOHS uvedl „v této souvislosti však musí Úřad podotknout, že o skutečnosti, že by daná společnost měla vážný zájem o získání šetřené veřejné zakázky, avšak zadávací podmínky veřejné zakázky by považovala za nezákonné, nesvědčí žádné konkrétní kroky z její strany, resp. nevyužila žádných nástrojů, které jí zákon v takové situaci vůči zadavateli nabízí (žádost o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona, příp. námitky proti zadávacím podmínkám)“. Ve výsledku pak UOHS konstatoval, že „Všechny výše uvedené okolnosti tedy narušují věrohodnost tvrzení společnosti Newton Media a jejich jednoznačné vyznění, kdy pochybnosti Úřadu nebyly rozptýleny ani poté, co s nimi byla konfrontována.“

Výběrové řízení bylo v létě 2023 předmětem šetření i ze strany Dozorčí komise na podnět Rady ČT, která dospěla ke stejnému závěru jako ÚOHS.

ÚOHS si kromě stanoviska ČT vyžádal i vyjádření dalších firem, které se analýzou mediálního obsahu zabývají, oslovil také několik vysokých škol. Loni v listopadu ČT uložil příkazem pokutu 180.000 korun kvůli tomu, že podmínky tendru nebyly přiměřené.

Vedení ČT proti pokutě podalo odpor a ÚOHS se začal problematikou zabývat podrobněji ve správním řízení. Při něm provedl podrobný průzkum trhu a dospěl k závěru, že podmínky výběrového řízení nebyly nepřiměřené.

„V průběhu řízení se nepodařilo prokázat, že by zadavatelem stanovená lhůta pro podání nabídek měla vliv na rozhodování relevantních dodavatelů, zda se zadávacího řízení zúčastní či nikoli, respektive že stanovení lhůty v delší podobě by mohlo rozšířit soutěž mezi dodavateli na trhu. V průběhu správního řízení též došlo k relevantnímu zpochybnění některých vyjádření jednoho z oslovených dodavatelů. Z proběhnuvšího průzkumu trhu navíc vyplynulo, že skutečný zájem o získání veřejné zakázky měl de facto pouze sám vybraný dodavatel," uvedl pro ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Vzhledem k tomu, že jediným účastníkem řízení je Česká televize, která nepodala proti rozhodnutí ÚOHS rozklad, je toto rozhodnutí pravomocné.

-čtk-, -mav-