Radiohouse uspořádal mediální akademii pro studenty VŠ

úterý, 21. května 2024, 10:25 Aktuality, Rádio MediaGuru

Zastupitelství Radiohouse uspořádalo dvoudenní mediální workshop pro studenty vysokých škol.

Zdroj: Radiohouse

Zdroj: Radiohouse

Mediální zastupitelství Radiohouse, patřící do skupiny Media Bohemia, navázalo na vzdělávací projekt Mediální akademie, který byl původně určen jen pro mediální konzultanty a spolupracovníky. Nyní připravilo dvoudenní mediální workshop pro studenty vysokých škol, kteří si vyzkoušeli i reálnou praxi v mediálním domě s vidinou dlouhodobé stáže, nebo budoucího zaměstnání.

Původní projekt Mediální akademie má za cíl  pracovat na vzdělávání a rozvoji jednotlivých obchodníků Radiohouse. „Tato vize se bezesporu naplňuje, disponujeme profesionálními mediálními poradci po celé ČR, kteří se v mediálním prostoru dobře orientují, což potvrzuje obrat i vyprodanost reklamních bloků a stále nově přicházející klienti. Nasměrovat tento osvědčený vzdělávací projekt na studenty vysokých škol je za mě dobrý tah, jak posílit image práce v mediálním domě a získat mladou generaci perspektivních uchazečů, kteří chtějí pracovat v rádiu nové generace,“ říká Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse.

Mediální akademie pro studenty trvala dva dny (6.-7.5.2024) a zúčastnili se jí studenti Vysoké školy kreativní komunikace a Unicorn University. Byla tvořena jednotlivými odbornými bloky, kam byla zařazena především témata věnující se struktuře mediálního a reklamního trhu, rádiu nové generace jako multiplatformního prostředí, synergie rádia a online jako mediatypů nejen ve smyslu terestrického a digitálního audia. Dále se studenti seznámili i s klasickou online reklamou reprezentující RH Digital. Stejně tak měli možnost poznat, jak se pracuje s brandem rádia, jak vzniká vysílání a obsah sociálních sítí, jaké atributy má mít moderátor. Na to navázala prohlídka vysílacích studií Rádia Blaník, Hitrádia, Fajn rádia a Rock rádia s aktivní účastí některých studentů ve vysílání. Dále pak ve stejné logice i prohlídka nahrávacího a dabingového studia Audiotech, kde studenti namluvili své audio spoty. Celá stáž vyvrcholila zadáním praktických marketingových případů, které studenti ve skupinách zpracovali a následně obhajovali před odbornou porotou složenou z odborníků skupiny Media Bohemia.

Celý tento projekt byl pod taktovkou Karla Frimla, COO Radiohouse, který se primárně věnuje národnímu obchodu mediálních agentur, podpoře prodeje celé obchodní sítě či tvorbě a implementace reklamních produktů, ale v rámci své nové role v Radiohouse má na starosti právě i rozvoj a vzdělávání.

„Projekt Mediální akademie pro studenty jsem tvořil s cílem nadchnout mladou generaci pro náš obor, ukázat jim, jak funguje mediální dům, poskytnout jim možnost si leccos vyzkoušet i je konfrontovat s jejich výstupy v praktické obhajobě. Očekával jsem, že se mezi studenty najde několik zajímavých lidí s potenciálem vzájemné spolupráce. Byl jsem ale upřímně překvapen, že v podstatě celá skupina studentů si nepřišla jen něco poslechnout, ale dali projektu maximální pozornost, interaktivitu a měli zajímavé otázky,“ popisuje Karel Friml.

Do budoucna by chtěl mediální dům tento projekt periodicky opakovat pro různé vysoké školy v ČR.

-mav-