Většinu v TV Barrandov má Čermák, Soukup není v představenstvu

pátek, 14. června 2024, 06:45 TV MediaGuru

Ze zápisu valné hromady společnosti Barrandov Televizní Studio vyplývá, že většinovým majitelem provozovatele TV Barrandov je Jan Čermák. Nové je také složení představenstva.

Jan Čermák, zdroj: Servis24

Jan Čermák, zdroj: Servis24

Většinovým majitelem společnosti Barrandov Televizní Studio, provozovatele skupiny TV Barrandov, je Jan Čermák. Vyplývá to ze zápisu valné hromady společnosti, která se konala 13. května 2024. Valná hromada zvolila zároveň nové představenstvo. Zápis i změny jsou už zveřejněny v obchodním rejstříku.

Podle zápisu už Jaromír Soukup není většinovým majitelem a nefiguruje ani v představenstvu. Není v něm ani Jitka Věková, bývalá provozní ředitelka Médea Group. Novými členy představenstva se na květnové valné hromadě stali Jan Čermák a Andrea Geyer, výkonná ředitelka Empresa Media. Pozice výkonné ředitelky se ujala loni po vstupu Jana Čermáka do mateřské společnosti Empresa Media. Jan Čermák je také novým jednatelem Barrandov Televizní Studio, Andrea Geyer se stala generální ředitelkou TV Barrandov.

Výpis zároveň ukazuje, že Jan Čermák se na valné hromadě prokázal hlasovacími právy k akciím společnosti Barrandov Televizní Studio, jejichž celková jmenovitá hodnota představovala 80,31 % základního kapitálu firmy.

Jaromír Soukup, který byl do loňska stoprocentním majitelem společnosti, a po vstupu Jana Čermáka polovičním vlastníkem, se valné hromady nezúčastnil.

Změny v TV Barrandov a jejich záznam v obchodním rejstříku tak ukazují, že Jaromír Soukup ztratil vliv ve společnosti, která TV Barrandov provozuje.

Převzetí podílu a manažerské změny se uskutečnily podle Čermáka po korektní vzájemné dohodě s Jaromírem Soukupem. „S jediným vlastníkem je jednodušší řízení, jednání s věřiteli a realizace reorganizačního plánu, strukturování investic. Chceme televizi ekonomicky stabilizovat, v čemž je zásadní krok úspěšná reorganizace. Současně s tím pak dál posilovat její program, aby rostl podíl na sledovanosti a tím i příjmová stránka. Ve střednědobém horizontu plánujeme ozdravenou a silnou televizi prodat. Akvizice podobných aktiv, jejich ozdravení a následný prodej je základ byznys modelu skupiny S24," řekl Čermák ČTK.

Mateřskou společnost Empresa Media, pod kterou Barrandov Televizní Studio spadá, letos v květnu podle informací v evidenci skutečných majitelů zcela ovládnul právě Jan Čermák, který do firmy vstoupil vloni polovičním podílem. Soukup informaci o převzetí označoval za chybnou. Prostřednictvím Empresa Media drží nový majitel více než 99% podíl v TV Barrandov.

Provozovatel TV Barrandov zároveň musí vyřešit složitou finanční situaci. Společnosti Barrandov Televizní Studio vypršelo 27. května moratorium, které vyhlásil Městský soud v Praze na dobu tří měsíců. Tříměsíční doba měla poskytnout firmě čas na přípravu reorganizace. Barrandov Televizní Studio oznámilo v návrhu moratoria, že má závazky za více než 991 milionů korun. S moratoriem souhlasili věřitelé stojící za nadpoloviční většinou závazků.

Nový majitel plánuje v horizontu dní předložit reorganizační plán společnosti Barrandov Televizní Studio, který má vyřešit nároky věřitelů a ozdravenou společnost poté rozvíjet. „Jeho cílem je vyřešit nároky věřitelů a ozdravenou společnost rozvíjet v souladu s potenciálem, který dle našeho názoru rozhodně má," uvedla Geyer. Podle ní televizi čeká období, kdy bude „bojovat“ za výrazně větší podíl na trhu.

Čermák měl získat od Soukupa celou Empresu i TV Barrandov

úterý 14. května 2024

TV Barrandov uvažuje o návratu zpravodajské relace Naše zprávy

úterý 4. června 2024

-mav-