Mediální slovník

Face to Face

Výzkumná technika Face to Face neboli F2F spočívá v řízeném rozhovoru při marketingovém výzkumu. Osobní komunikace tazatele s respondentem, zpravidla jeden na jednoho.

Umožňuje přímý kontakt s dotazovanou osobou, lze ukazovat loga značek, obaly a dotazovat se tak na velmi širokou paletu otázek, problémů atd.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.