Mediální slovník

5P

5P je rozšíření konceptu 4P, které obsahuje pátý prvek - People (Lidé).

Tento prvek se zaměřuje na lidi, kteří jsou součástí firmy, a to včetně zaměstnanců, zákazníků a ostatních zúčastněných stran. Je důležité, aby firma měla vhodně motivované zaměstnance, kteří jsou schopni poskytnout skvělé služby (expertise, know-how) a zákaznickou podporu, a také aby byla společnost schopna udržovat dobré vztahy se zákazníky a ostatními zúčastněnými stranami. Lidé v rámci společnosti mohou hrát klíčovou roli při vytváření zákaznické zkušenosti a vnímání značky. Pokud jsou zaměstnanci spokojení a schopni poskytnout kvalitní zákaznickou podporu, může to vést ke zlepšení chování zákazníků a k významnému zlepšení výkonu společnosti jako celku.

Související pojmy:

4C4PMarketingMarketingový mix

Kategorie