Mediální slovník

5P

Je zkratka pro pět složek marketingového mixu, nahlíženo z pozice kupujícího.

Ke čtyřem P (4P) se přidává ještě páté P jako People (lidé), kteréžto P zastupuje přidanou hodnotu, kterou přidávají lidé ve společnosti produktu, a tedy koncovým zákazníkům. Jedná se tedy o zkušenosti (expertise, know-how) a služby, které kupující dostane v rámci produktu.

Související pojmy:

4C4PMarketingMarketingový mix

Kategorie