Mediální slovník

Face to Face (F2F)

Česky tzv. "z očí do očí". Výzkumná technika spočívající v řízeném rozhovoru při marketingovém výzkumu. Osobní komunikace tazatele s respondentem probíhá na základě předem připraveného dotazníku, zpravidla jeden na jednoho.

Osobní zapojení tazatele má mnoho výhod: umožňuje přímý kontakt s dotazovanou osobou, lze ukazovat loga značek, obaly a dotazovat se tak na velmi širokou paletu otázek, problémů atd. Jedná se proto o techniku přinášející nejspolehlivější výsledky, která je vhodná pro zajištění věrohodných a současně poměrně detailních informací o vybraném segmentu, jeho životní situaci, postojích, názorech, přesvědčeních nebo očekáváních.

 

Související:

CATI, CAPI

Kategorie