Mediální slovník

Komunikační agentura

Novější název pro reklamní agenturu.

Vychází z názoru, že zásadní pro komunikaci je fakt, že všechny složky účinné komerční komunikace tvoří jednotný, vnitřně soudržný celek (integrovaná komunikace). Na příjemce sdělení pak působí nejen masmediální reklama, ale i další složky komerční komunikace.

Komunikační agentura tak není jen pouhým výrobcem inzerátů, ale tvůrcem komplexní komunikace mezi zadavatelem a jejími potenciálními zákazníky.

Komunikační agentury v České republice se sdružují v Asociaci komunikačních agentur (AKA).

Související pojmy:

Reklamní agenturaChannel Neutral Planning

Kategorie