Mediální slovník

Podlinková komunikace (BTL)

Historické označení. Jedná se o komunikaci zaměřenou na konkrétního zákazníka. BTL aktivity byly dříve považovány za doplněk ATL, dnes mohou uspět i samostatně. Patří sem např. podpora prodeje, public relations, eventy, guerilla marketing, částečně i direct marketing, atd. V internetovém prostředí sem patří například newsletter, virální videa, komunitní skupiny a podobně.

S rozvojem internetu a sociálních médií se hranice mezi ATL a BTL stírá, rozdíly mezi nadlinkovými (masovými) a podlinkovými aktivitami se postupně ztrácí. Většina značek využívá základní rozdělení na velké mediální kampaně a doprovodné komunikační aktivity.

Související:

ATL (Above the Line), Nadlinková komunikace

 

Kategorie