Co děláme u sledování televize?

čtvrtek, 01. ledna 1970, 01:00 Výzkum MediaGuru

Necelá polovina populace u televize jí, zatímco pouze čtvrtina popíjí

V dnešním projektu Snap-shots se budeme věnovat aktivitám, které provozujeme u sledování televize. Necelá polovina populace u televize jí, zatímco pouze čtvrtina popíjí, třetina pak žehlí nebo uklízí a pouze 40 % se věnuje výhradně sledování televize. Pokud se zaměříme na věkové rozdělení, s přibývajícím věkem klesá počet těch, kteří u televize konzumují nebo komunikují s okolím, a naopak přibývá těch, kteří se věnují výhradně sledování televize. Během reklamy čtyři pětiny diváků odchází z místnosti, 71 % přepíná mezi programy a necelá polovina využívá pauzu ke komunikaci s okolím. I zde nalezneme rozdíly mezi věkovými kategoriemi, kdy s věkem přibývá těch, kteří přepínají na jiné programy, a ubývá těch, kteří opouštějí místnost. Na grafu pak vidíme aktivity, jež jsou vykonávány nejčastěji, u mužů je to konzumace, u žen uklízení. Snapshots je unikátní on-line systém k rychlému získávání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 609 lidí ve věku 12-69 let.

co děláme při dívání se na televizi