Kde čtou muži noviny? Na toaletě...

čtvrtek, 01. ledna 1970, 01:00 Výzkum MediaGuru

Až 42 % lidí si na čtení vyčleňuje speciální čas a stejný počet si čte na toaletě.

V tomto vydání se budeme věnovat příležitostem, při kterých lidé nejčastěji čtou noviny a časopisy. Obecně tak nejčastěji činí při cestování, kde si čte skoro polovina populace. S věkem přibývá těch, kteří si najdou chvilku jen pro čtení, a těch, kteří si čtou u jídla, a naopak ubývá čtenářů na cestách a toaletě. Poměrně hodně lidí si čte v práci. Mezi duševně pracujícími je to necelá pětina, 15 % podnikatelů a každý třináctý manuálně pracující. Z těch, kteří si v práci čtou, je se svou prací spokojeno 75 %, což je skoro o dvacet procent více, než je obecná spokojenost se zaměstnáním. Mezi muži a ženami je největší rozdíl v čtení během pracovní doby, kdy ze sta procent těch, kdož si během pracovní doby čtou, je 75 % mužů. Překvapující je, že více žen než mužů si čte u jídla, naopak nepřekvapí, že muži si čtou více na toaletě. Snapshots je unikátní on-line systém k rychlému získávání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány na reprezentativním panelu internetové populace ČR na vzorku 609 lidí ve věku 12-69 let.

čtení čtou noviny tiskoviny kde