Competitive intelligence – získávání informací o konkurenci

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Marketing MediaGuru

Competitive intelligence je jeden z pojmů, který málokdo zná, ale téměř všichni „naplňujeme jeho skutkovou podstatu“. Znamená „konkurenční zpravodajství“ – resp. (česky) získávání informací o konkurenci.

Dle Wikipedie: „Competitive Intelligence je systematický, legální a etický proces sbírání, zjišťování, sledování, analýzy a organizování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí a vlastní firmě, které jsou následně analyzovány tak, aby pomohly odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry a provést správné strategické rozhodnutí, které pomůže zvýhodnit firmu oproti ostatním konkurentům.“

Vznikl docela nedávno, ale (jako spousta pojmů) jen popisuje to, co lidé činí již od nepaměti.

Jak to dělá konkurence

Jak to dělá konkurence je součástí náplně práce snad každého člověka v marketingu. Díky všemožným monitoringům sledujeme, kam, kdy a v jaké míře konkurence umisťuje reklamy.

Na základě toho si všichni zjišťují, kolik konkurence investuje do reklamy, kterým médiím dává přednost, zda sází na seriózní image, image moderní „IN“ značky, nebo levné lidové.

Za competitive intelligence lze označit i pravidelné čtení Marketing&Média nebo časopisu Strategie, stejně jako i pravidelné sledování webových stránek konkurentů – případně jejich klientů.

Competitive intelligence je samozřejmě chápáno daleko obecněji. Spadá do něj prohledávání databázových center a konkrétních databází (profesionálními rešeršemi) s informacemi o patentech a dalších strategických informacích. Můžeme za něj považovat i hledání jmen ve vyhledávačích a jiných zdrojích.

Monitoringy

Jak už bylo zmíněno, nedílnou součástí CI v reklamě jsou monitoringy. Např. monitoring toho, kolik konkurence utrácí v televizi,, na kterém kanále, v jakém čase a samozřejmě i s jakou kreativou. Monitoringy se dají zjistit i tiskové, rozhlasové a nedlouhou dobu se monitorují i reklamy na internetu.

Běžné zdroje

Sledování konkurence však není třeba vždy draze platit. Spoustu informací o sobě konkurence totiž prozradí sama. Je možné odebírat konkurenční newslettery, časopisy a čas od času zajít ke konkurenci na nákup a sesbírat všechny letáky (jen pozor na průmyslovou kameru;-). Je možné stát se i váženým zákazníkem a malinko zvednout konkurenci i tržby. Do běžných zdrojů lze zařadit i návštěvy konferencí, čtení odborných časopisů (webů) a někdy i informací z obchodního věstníku.

Speciální zdroje

Do speciálních zdrojů patří například stránky parlamentu o projednávaných zákonech z branže, normy, atp.