Statistické modelování v marketingu. Proč?

úterý, 11. prosince 2007, 07:21 Marketing MediaGuru

Je potřeba dělat z marketingu vědu, když v zásadě na všechno v tomto oboru stačí kupecký rozum?

Je potřeba dělat z marketingu vědu, když v zásadě na všechno v tomto oboru stačí kupecký rozum? V čem tkví podstata užitečnosti matematických a statistických metod pro pronikání do podstaty zkoumaných ekonomicko-marketingových zákonitostí?

Posuzování ekonomických jevů a marketingových procesů na základě intuice a historické zkušenosti se často ukazuje jako příliš povrchní.  V současné době, kdy máme k dispozici značné množství kvalitních informací a dat, je možné se dostat hlouběji na jádro věci. Matematická abstrakce, ať to zní jakkoliv odpudivě, dovoluje poznat vlastnosti a zákonitosti reakcí trhu rychleji, přesněji a ve výsledku použitelněji. Tedy úspěšně plánovat a získat tak více ze stejného rozpočtu.

Matematická abstrakce je vlastně snaha o definování běžného života pomocí nějakých závislostí, vzorců a čísel. Staví tak zjednodušený model reality. Tento model pak nejenom že vysvětlí, co se na trhu stalo a proč, ale i dokáže odhadnout, co se stane příště. A to se tu nebavíme o nějakých „superchytrých“ počítačích nebo skleněných koulích, ale o přirozeném využití toho, co máme k dispozici.

Z vlastní zkušenosti víme, že k porozumění praktickým situacím postačí i poměrně jednoduchý matematický model. K jeho sestavení je totiž potřeba brát v úvahu všechny logické možnosti a situace. Ty pak jednoznačně rozlišit na důležité a podřadné. Model pak využívá jen ty faktory, které mají prokazatelný vliv na výsledek a zároveň je dokážeme ovlivnit nebo odhadnout (klasická reklama a ostatní komunikační kanály, sezonalita kategorie, státní svátky, ekonomické trendy,…). Takže planner si ve finále vlastně hraje s něčím, co dobře zná a v zásadě jen „to dobře míchá“.

Konstrukce modelu má i spoustu vedlejších výstupů – často se podaří objevit dosud neznámé zákonitosti a souvislosti, pomocí nichž lze potom trh ovlivňovat a někdy i řídit.

Statistik by si ideálně představoval mít běžný život jasně definovatelný pomocí nějakých rovnic a jednoznačně určitelný (obdoba Matrixu). Planner vidí život ve své realitě trochu košatěji (Neo, Keanu Reeves). Je tedy potřeba, aby se nějak sešli napůl cesty a společně se pokusili své přístupy sladit (zatím závěr filmové trilogie, uvidíme, co bude dál:)

Více informací o ekonometrickém modelování naleznete ZDE.

Související článek:

Ekonometrické modelování a mediální plánování