Vyjádření agentury OMD k vyšetřování ÚOHS

čtvrtek, 11. září 2008, 13:09 Reklama MediaGuru

Mediální agentura OMD Czech prohlašuje, že neuzavřela kartelovou dohodu s žádnými společnostmi a že podezření z kartelu při prodeji reklamního prostoru je neopodstatněné.

„Jsme přesvědčeni, že vyšetřování ÚOHS, prokáže, že naše společnost žádnou kartelovou dohodu neuzavřela," říká Petr Bažant managing director OMD Czech. „Naše společnost je součástí nadnárodní finanční skupiny Omnicom Group a jako taková podléhá přísným etickým a finančním standardům, které vylučují jakékoliv neetické chování. Důkazem je spokojenost našich klientů, díky nimž jsme jedničkou na českém trhu,“ dodal.

Agentura OMD Czech poskytla ÚOHS maximální součinnost při prošetřování a doufá v rychlé vyjasnění situace.

O OMD

Jsme součástí jedné z největších celosvětových agentur specializovaných na mediální komunikaci, která investuje miliardy dolarů prostřednictvím více jak 80 poboček v 55 zemích světa. Jsme organizace, do které přicházejí dodavatelé z médií nabízet svoje produkty a koncepty, ve které chtějí nejlepší a nejbystřejší lidé budovat svoji kariéru, a na kterou odborná veřejnost pohlíží jako standard, se kterým se všichni porovnávají.

Více informací naleznete na www.omd.cz