Nejoblíbenější televizní reklamy - Mattoni, Müller a Gambrinus

středa, 29. října 2008, 12:37 Reklama MediaGuru

V dnešním projektu Snapshots budeme pokračovat v exkurzi na pole reklamy a zaměříme se na nejoblíbenější TV spot.

Za ten považují televizní diváci reklamu na minerální vodu Mattoni, kde je žena oblečena do vodních šatů. Za nejlepší televizní kreativu poslední doby ji pokládá 7 lidí ze 100. Na druhé pozici se umístil spot na jogurt Müller Mix, ve kterém vystupuje ne příliš vnímavá blondýna. Ten je nejoblíbenější TV reklamou u 6 lidí ze 100. Příčku třetí obsadila reklama na Gambrinus, popisující 14 dní bez "Gambáče" z důvodu přílivu. Jde o nejoblíbenější spot pro 4 lidi ze 100 a nepřekvapí, že se jedná především o muže. Navzdory tomu, že spoty Kofoly (vánoční prasátko) a Fernetu (vypouštění ženy) v poslední době neběžely, je povědomí o nich a jejich obliba na relativně vysoké úrovni, což potvrzuje jejich úspěšnou kreativu.