Stížnosti ve věci loveckého banneru Aukro řeší Rada pro reklamu

pátek, 31. října 2008, 20:20 Reklama MediaGuru

Rada pro reklamu řeší stížnost na kreativu reklamního banneru společnosti Aukro.

Rada pro reklamu (RPR) vyzvala společnost Aukro k podání vyjádření ve věci banneru Ulovte si, cokoliv Vás napadne. Zmíněná online kreativa, která je součástí podzimní „lovecké kampaně“, zobrazuje formou animace pravěké lidi - muže a ženu. Příběh s cílenou a zjevnou nadsázkou není situován do reálného ani současného světa a nezobrazuje skutečnost. Podle stížností zaslaných RPR podporuje násilí a genderové stereotypy. Od tohoto tvrzení se Aukro distancuje. „Naším cílem bylo od začátku vyhnout se v kampani všem momentům, které by korespondovaly s agresivitou nebo násilím. Toho jsme se chtěli vyvarovat především, a proto jsme zvolili komiksovou formu a zprostředkované vyprávění příběhu. Pračlověk nepraští praženu po hlavě. Tato situace není zobrazena explicitně, ale je řešena prostřihem obrázku kyje a barevných hvězdiček,“ říká Václav Liška, výkonný ředitel společnosti Aukro.

 

Kampaň s názvem Lovecká sezona na služby Aukro.cz přirovnává nakupování v online aukcích k lovu. Reklamy se objevují mimo internet také v televizi a v tisku, kde mají zcela nekonfliktní podobu. V TV spotu lidé loví zboží do sítí, v tisku jsou uveřejněny fotografie lidí se zbožím, které si ulovili - ve smyslu vydražili.

 

„Internet chápeme jako mladší, nezávislejší, méně konvenční médium, a proto jsme naši loveckou kampaň doplnili o flashové bannery, které paralelu lovu a nákupu posouvají ještě trochu více do absurdní roviny. Naším cílem není propagace násilí nebo agresivního chování ani vybízení k tomu. Banner zobrazující pralidi nereflektuje reálný svět a v žádném případě nenabádá k násilí,“ vysvětluje Václav Liška z Aukra. Cílovou skupinou tohoto reklamního sdělení jsou mladí lidé, kteří přijímají nadsázku s humorem a bez zaujetí a jsou schopni rozlišit skutečnost od fikce. S tímto ohledem byly vybrány i internetové portály, na kterých jsou tyto bannery k vidění.

 

Kampaň Lovecká sezona pro Aukro připravila kreativní agentura Konektor. Ke zmíněné online kreativě Martin Charvát říká: „V případě banneru s pračlověkem se v zásadě jedná o klasický vtip, využitý jako reklamní sdělení. Takových vtipů o pračlověku a jeho družce či o opačné situaci známe všichni mnoho. Jeho nadsázka je umocněna tím, že tento motiv je používán především na webových stránkách, kde dochází ke kontaktu nebo seznamování. Kromě toho je jeho forma kreslená animace, opět aby podpořila charakter vtipu. Jedná se o jasně určitelnou reklamu, používanou výhradně v reklamně vyznačených prostorech. Jejím úkolem je právě pomocí vtipu zvýšit sympatie ke značce.“

 

Společnost Aukro poskytla své vyjádření k celé věci Radě pro reklamu, aby se její Arbitrážní komise mohla tímto případem zabývat na svém listopadovém zasedání.