Zachrání církev český reklamní průmysl?

neděle, 07. června 2009, 22:41 Reklama MediaGuru

Americká církev investuje 20 milionů USD na podporu loajality ke své značce!

Americká evangelická církev metodistická si, na základě dlouhodobého úbytku oveček, udělala marketingovou analýzu, ze které vyšlo, že "loajalita ke značce dlouhodobě klesá". S heslem "Přehodnoť církev" tak v příštích letech nalije do médií 20 milionů USD za reklamu. Kampaň bude komplexní - půjde do televize, do tisku, do internetu a bude využívat i novinky jako Facebook, Twitter, atp. Sugestivní video níže dokládá, že by to vůbec nemuselo dopadnout špatně.

Myslím, že by stálo za to, aby celá naše branže konvertovala a začala se také modlit. MODLEME SE, aby i česká církev podpořila pár miliardami stagnující investice do reklamy a médií.

Vždyť kdo jiný má tak slabý Share of Voice? Kdo jiný dlouhodobě ztrácí Share of Market? A kdo jiný na to má?