Admosphere: Internet v Česku zatím nepředhonil tisk

úterý, 08. února 2011, 09:59 Výzkum MediaGuru

Objem reklamních investic v ČR dosáhl vloni podle hrubých monitorovaných investic společnosti Admosphere 56 mld. Kč. Největší část byla tradičně věnována na televizní reklamu (46 %).

Navzdory prognózám, že investice do reklamy na internetu v brzké době předhoní inzerci v tisku, se tak ještě nestalo. Tiskoviny jsou i nadále velmi žádaným prostředkem propagace. O tom svědčí i celkové výdaje do reklamy v tisku ve výši 21,5 miliardy korun, což představovalo podíl cca 38 %.

Internet je z hlediska objemu investic za rok 2010 třetím nejsilnějším. Za loňský rok se do on-line propagace proinvestovaly 4,2 miliardy korun (podíl 8 %). Vzhledem k tomu, že do monitoringu tohoto mediatypu vstupuje pouze plošná (display) reklama, která je stále dominantním produktem, odhaduje se celkový objem investovaných prostředků do reklamy na internetu větší.

Co se týče out-of-home reklamy (3,3 miliardy Kč), z 83 % zadavatelé směřovali přímo do outdooru (2,7 miliard Kč), relativně často vyhledávali i kino (231 mil. Kč) a instore reklamu (182 mil. Kč).

Pořadí mediatypů dle objemu reklamních investic uzavírá rozhlas s 1,2 miliardami korun. Na tento výsledek má vliv především fakt, že monitoring sleduje pouze celoplošné rozhlasové reklamní kampaně mediálních zastupitelství Regie Radio Music, Media Marketing Services, Media Master a Big partnership media.

Veškeré investice monitoruje společnost Admosphere na základě ceníkových cen. Ceny nezahrnují vlastní inzerci jednotlivých médií.

 ad