MD chce zakázat reklamy podél silnic, ale s výjimkou

neděle, 22. května 2011, 13:33 Aktuality MediaGuru

Ministerstvo dopravy (MD) poslalo do připomínkového řízení návrh zákona, který zakazuje umísťování reklamních zařízení na silnicích i v jejich ochranném pásmu kvůli zvýšení bezpečnosti provozu. Návrh ale obsahuje výjimku pro obchodníky - například čerpací stanice či motely, díky které by mělo být možné umístit reklamu do 50 metrů od provozovny, mimo město pak do vzdálenosti 200 metrů. Do deseti let od nabytí účinnosti tohoto zákona by podle MD měly zmizet i všechny billboardy, které nebudou splňovat podmínky nového zákona.

Ministerstvo tím chce vyřešit problém dlouhodobých smluv na umístění billboardů uzavřených v 90. letech s reklamními agenturami, které byly sjednány na desítky let, některé i na neomezenou dobu. V současné době nejsou podle MD nová povolení na jejich výstavbu například u dálnic prakticky udělována. Nicméně o "starých" smlouvách s dlouholetou platností se zatím vedou neúspěšná jednání.

Proto chce ministerstvo prosadit, aby takzvané staré smlouvy platily ještě deset let po nabytí účinnosti tohoto zákona, čímž by neměly být smluvní strany poškozeny. Tím chce předkladatel úpravy předejít možnému podávání žalob s ohledem na zmařenou investici či ušlý zisk. Navržená doba je podle ministerstva dostatečná na to, aby majitelé a nájemci mohli billboardy přestěhovat jinam, pokud nesplní podmínky stanovené novým zákonem.

Zákonná výjimka na umísťování reklam mimo město se podle MD snaží zohlednit například postavení čerpacích stanic, motelů či občerstvení, pro jejichž majitele by se mohl návrh jevit jako nespravedlivý. Ve městech a obcích pak podle předkladatelů není vzhledem k nižším rychlostem jízdy rušivý účinek reklamy tak nebezpečný, proto i zde zákonodárce ponechal určitou možnost pro obchodníky.

Ministerstvo chce naopak zachovat stejné podmínky při vydávání povolení na umístění reklam, ale i pětileté období, na která jsou vydávána.

Při vypracování návrhu zákona se MD opíralo o studie, podle kterých má přítomnost reklamních zařízení podél silnic značný vliv na vybočování řidičů z jízdního pruhu. Neblahý vliv má prý také na schopnost sledovat a zapamatovat si dopravní značky.

Dalším argumentem pro zpřísnění zákona je i to, že obdobná právní úprava platí v mnohých zemích Evropské unie. Ještě dále však šlo například Německo, Rakousko či Slovensko, které mají reklamy podél významných silnic a dálnic zakázány úplně.

-čtk-