Výrobci sýrů se přou o to, zda reklama jednoho z nich je etická

středa, 11. května 2011, 17:15 Aktuality MediaGuru

Mezi třemi producenty sýrů se rozhořel spor o to, zda televizní reklama, která vychvaluje výrobek jednoho z nich, je etická a nepoškozuje ostatní konkurenty na tuzemském trhu. Podle arbitrážní komise Rady pro reklamu ale reklamní spot není v rozporu s platnými pravidly. Arbitrážní komise proto stížnost na reklamu zamítla.

Stížnost se týká reklamy na zrající sýr s bílou plísní na povrchu Président Karel IV., který na tuzemský trh dodává Lactalis. Konkurenčním firmám TPK Hodonín a Povltavské mlékárny Sedlčany se nelíbí, že v televizní reklamě společnosti Lactalis je použit slogan "Tak chutná ten nejlepší", a proto zaslaly stížnost Radě pro reklamu.

"Oba stěžovatelé jsou přesvědčeni, že dochází ke snižování hodnoty jejich produktů, přičemž je využita důvěřivost spotřebitelů vůči televizní reklamě. Jsou toho názoru, že jednání zadavatele je nutno považovat za nekalou obchodní praktiku a může zdiskreditovat v očích spotřebitelů produkty i jiných konkurentů," uvedla arbitrážní komise.

Společnost Lactalis se naopak hájí tím, že v reklamě použila superlativní nadsázku, která je zřejmá na první pohled. Podobné formy reklamy jsou podle právních zástupců firmy Lactalis v Česku přípustné a nepatří mezi nekalé obchodní praktiky.

"Arbitrážní komise má za to, že v případě předmětné reklamy nevyjadřuje použití superlativu žádnou konkrétní a měřitelnou hodnotu, která by mohla vést k diskvalifikaci produktů soutěžitelů a ke klamání spotřebitelů," stojí v rozhodnutí arbitrážní komise, která stížnost v závěru dubna zamítla.

Rada pro reklamu je profesní nestátní neziskovou organizací, která nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Rada vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení. Arbitrážní komise může rozhodnout, že dotyčná reklama je závadná například proto, že je klamavá, zavádějící nebo neetická, popřípadě že porušovala jiná pravidla pro reklamu.

Loni Rada pro reklamu řešila 60 stížností na reklamu, kterých bylo ve srovnání s rokem 2009 o sedm více. V 11 případech dala loni arbitrážní komise RPR za pravdu stěžovatelům. Za neetické označila například reklamní kampaně rádia Bonton, Pivovaru Rohozec či drogerií Rossmann. Některé stížnosti, které RPR loni dostala a zamítla, byly netradiční a týkaly se například reklamních spotů s upírem, které prý vystrašily malé děti.

-čtk-