Zapomeňme na slovo reklama

čtvrtek, 12. května 2011, 17:00 Reklama Martina Vojtěchovská

Říká jeden z nejvýznamnějších představitelů reklamního světa Gideon Amichay, který vystoupil na festivalu PIAF.

Gideon Amichay, kreativní ředitel a partner izraelské agentury Shalmor Avnon Amichay, přednesl v rámci letošního ročníku reklamního festivalu PIAF svůj pohled na stávající roli reklamy. Hodně naznačila už hlavní teze Amichayova pohledu, vytyčená v názvu příspěvku „Život v modu beta“.

Reklama je totiž podle Amichaye neustále ve fázi beta. „Neexistuje žádná perfektní reklama. Naše reklama bude vždy ve fázi beta. Pochopení této skutečnosti je klíčem k tomu, abychom byli v novém světě úspěšní,“ říká Amichay. Domnívá se, že tento přístup, bude teď nutný vtisknout reklamním agenturám.  Už nestačí definovat si základní parametry, které od reklamy očekáváme např. z hlediska zvyšování povědomí, růstu prodejů atp., ale je nutné přinést něco víc. „Dnes už neděláme reklamu, ale komunikaci. Přestaňme používat slovo reklama, musíme dělat něco víc, než je reklama,“ uvedl.

Na příkladu současných značek jako Google, Facebook, Amazon, Wikipedia či YouTube pak demonstroval důvody jejich úspěšnosti. Právě to, že přinesly něco víc, než jen jejich primární strategický cíl, je tím, co jej činí mimořádnými. „Facebook je víc než sociální síť, eBay není jen online obchod a Wikipedia není jen další encyklopedie,“ přiblížil. To, co tyto značky spojuje, je prvotní zdání v podobě těžko dosažitelného snu a také umístění spotřebitele do centra dění. „Ty značky se zbavily svého ega. To bylo velmi odvážné. Byly ale dostatečně chytré a pochopily, že nejde jen o to něco ovládat, ale zejména o to vytvářet platformu.“

Právě platformy mají být výchozím bodem komunikačního uvažování. „Google není myšlen tak, že bychom na něm skončili, ale je naopak prvním místem, ze kterého vycházíme dál. Musíme tedy přemýšlet o něčem, co bude na začátku, a ne to, co ukončí brief,“ řekl na závěr svého vystoupení Gideon Amichay.