Pracovní inzerce ubylo, zájem firem o ni se přesunul na web

čtvrtek, 14. července 2011, 13:51 Aktuality MediaGuru

Počet inzerátů s nabídkou volných pracovních míst loni se oproti předchozím rokům snížil. Ve srovnání s rokem 2007 jich bylo méně o 43,6 procenta. Oproti předchozím rokům se pracovní inzerce výrazněji přesunula z tisku na internet. Vyplývá to z analýzy Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV).

Pokles pracovní inzerce NÚOV přičítá zhoršené situaci na trhu práce. Zájem inzerentů se totiž podle jeho dlouhodobých pozorování vrátil na úroveň roku 2005. "V období krize zaměstnavatelé přestali vytvářet nová pracovní místa, což mělo za následek, že výrazně klesla poptávka po pracovní síle," konstatuje autorka analýzy Pavlína Šťastnová. Tento stav se podle ní projevil i na inzertní nabídce zaměstnání, která tak odrážela situaci na trhu práce.

V průběhu posledních let přitom podle analýzy došlo k výraznému přesunu pracovní inzerce ze stránek tisku na internet. Zatímco v roce 2005 bylo v denním tisku uveřejněno 74 procent všech inzerátů, v roce 2007 už to bylo jenom 60 procent. V roce 2010 pak bylo v denním tisku otištěno pouze 40 procent všech inzerátů. Na internetu jich bylo celých 60 procent. "Jak je z údajů zřejmé, internet se těší stále větší oblibě. Podíl inzerce v denním tisku během pěti let poklesl o 34 procentních bodů," okomentovala to Pavlína Šťastnová.

Podstatně se také lišila struktura volných míst, které firmy v jednotlivých typech médií inzerovaly. V inzerci na internetu byli mnohem častěji hledáni pracovníci s vyšší kvalifikací, na které jsou současně kladeny vyšší nároky.

-čtk-