Čtyřletá analýza: mladší čtenáři novin ubývají

úterý, 09. srpna 2011, 06:21 Výzkum, Tisk MediaGuru

Vývoj demografické struktury českých deníků za poslední čytři roky potvrzuje u zpravodajských i bulvárních deníků úbytek mladších čtenářů a naopak větší podíl starších čtenářů.

Následující analýza se týká vývoje demografické struktury čtenářů deníků. Pro účely analýzy byly stanoveny dvě skupiny deníků: celostátní zpravodajské (HN, LN, MF Dnes, Právo), bulvární (Aha!, Blesk, Šíp). Z pohledu věkové struktury došlo ve všech třech sledovaných skupinách ke shodnému posunu. Poměrně výrazně poklesl podíl nejmladší věkové skupiny do 29 let, podíl střední věkové skupiny zůstal zachován a stoupl podíl nejstarší věkové skupiny nad 60 let. Změna v průběhu 4 let dosáhla 5 procentních bodů.

Z pohledu struktury vzdělanostní nedošlo k významným posunům. Struktura je stabilní jak u celostátních zpravodajských deníků, tak u bulvárních. Zachován tedy zůstal i velký rozdíl ve vzdělanostní struktuře těchto dvou skupin. Zatímco u celostátních zpravodajských je podíl vysokoškolsky vzdělaných čtenářů kolem 23 % a čtenářů bez maturity kolem 40 %, u bulvárních je vysokoškoláků pouze mezi 3-4 %, zatímco čtenářů bez maturity 70 %. Zajímavostí je, že jak u zpravodajských deníků, tak u bulvárních narostl podíl čtenářů, kteří jsou nezaměstnaní nebo v důchodu.

Změny ve struktuře čtenářské obce podle příjmu odpovídají změnám v populaci, takže z tohoto pohledu lze hodnotit stav jako neměnný. To se týká jak příjmu samotného čtenáře, tak jeho domácnosti.

Ani další demografická hlediska nepřinášejí žádné větší změny ve struktuře čtenářské obce deníků.

Častou otázkou, kterou si vydavatelé kladou, je, jaký vliv na četbu tištěných deníků má postupné rozšiřování internetu. Výsledky Media projektu ukazují zajímavý vývoj. Ve srovnání se čteností deníků v populaci se čtenost mezi internetovou populací snížila meziročně pouze mezi roky 2008 a 2009, od té doby vykazuje shodný trend. Rozdíly jsou ale ve vývoji čtenosti celostátních zpravodajských deníků a bulvárních deníků. Zatímco ve srovnání s vývojem čtenosti zpravodajských deníků v populaci se čtenost mezi internetovou snižuje, u bulvárních deníků se naopak ve srovnání s populací navyšuje. Nicméně nadále zůstává čtenost zpravodajských deníků v internetové populaci vyšší než celková (o cca 20 %) a čtenost bulvárních deníků v internetové populaci nižší (o 10 %) než čtenost bulvárního tisku v populaci.

Pavel Rusý, GfK Czech

Struktura zpravodajských deníků podle věku

Struktura bulvárních deníků podle věku

Struktura zpravodajských deníků podle vzdělání

Struktura bulvárních deníků podle vzdělání

Zdroj: Media projekt