Co má umět správný marketér?

úterý, 06. září 2011, 07:16 Marketing MediaGuru

Marketingový institut sestavil s Young Heads desatero pro marketéry. Chce pomoci lepšímu prosazení marketingu ve firmách.

Zástupci marketingu na setkání Marketingového Institutu (MKTI) se snažili ve spolupráci s marketingovým think-tankem Young Heads odpovědět na otázku, jak prosadit marketing ve firmách. Na tomto setkání pak vzniklo desatero pro upevnění pozice marketingu ve firmě.

Problém s prosazením pozice marketingu ve firmě prozradil nedávný průzkum agentury Millward Brown pro MKTI. S obdobnými výsledky přišla i studie Global Marketing Effectiveness Program, kterou provedla londýnská marketingová firma Fournaise Marketing Group. Podle jejích výsledků je až 73 % šéfů velkých firem přesvědčeno o nevěrohodnosti svých marketérů. Vedení firem si navíc myslí, že nepřispívají k růstu společnosti.

Marketingový institut proto využil jedno ze svých neformálních setkání, aby společně se zástupci českého marketingu vypracoval plán, jak dodat českému marketingu odpovídající hodnotu v očích nadřízených i kolegů. „Aktuální výsledky výzkumů nám přišly jako velká výzva. Nelehká úloha marketérů mnohdy pramení z nedůvěry vedení, nebo nejasné pozice ve struktuře firmy. Nechceme hájit neschopné lidi, chceme poradit těm, kteří musí bojovat o základní respekt a prostor pro svou práci,“ uvedl Ondřej Sláma z uskupení Young Heads, které mělo organizaci večera marketérů prvně ve své režii. Výsledné desatero českým marketérům například radí, kdy a jak se správně prezentovat, s kým nejvíce spolupracovat, jak přistupovat k trendům či ke vzdělávání.

Desatero marketéra

1. Marketér zná svoje zákazníky. Komunikuje jim silné stránky produktu a jde tam, kde se zákazníci pohybují. Pokud mu vedení nevěří, pozve ho s sebou.

2. Marketér sleduje trendy, ale nepodléhá jim. Uvědomuje si, co chce získat a nebojí se přitom novinky vyzkoušet. Trendy možná sám neudává, ale ani je nezaspí.

3. Marketér se vzdělává. Tam kde nestačí knihy, tréninky a účasti na konferencích, naslouchá jiným názorům a čerpá inspiraci například i od studentů a dalších marketingových nadšenců.

4. Marketér neprezentuje výsledky za každou cenu. Nic neskrývá, dává vše do souvislostí a mluví řečí, které ostatní rozumí.

5. Marketér komunikuje dílčí neúspěchy spíše se svým nadřízeným. Jdou totiž napravit a není potřeba je rozmazávat napříč firmou. Důležité je, že přiznává chyby, poučuje se z nich a do budoucna z nich udělá třeba i výzvy.

6. Marketér se inspiruje výzkumy a čerpá z nich, byť někdy s rezervou. Řídí-li více trhů, jsou dobrým základem pro orientaci v novém prostředí. Klíčovým faktorem úspěchu je pak nejen správná definice otázek, ale také uvědomění si, proč výzkum dělá.

7. Marketér zajistí sám, na co stačí. Už kvůli úsporám. Na druhou stranu ví, že věci, které umí někdo lépe, je rozumné outsourcovat. Nebojí se zadávat dodavatelům exekutivu, ale je opatrný ohledně outsourcování strategie a komunikace se zákazníkem.

8. Marketér je nejlépe zadobře se všemi. Dobré vztahy má především s generálním ředitelem a sales oddělením, protože si uvědomuje, že ve finále jsou čísla z prodeje skutečně to nejdůležitější, o co se vedení zajímá.

9. Marketér buduje hodnotu oddělení na základě opodstatněných investic a toho, co firmě následně přinesly. Cíle a měřítka nastaví společně s ostatními, aby hodnocení bylo následně objektivní.

10. Marketér umí své pravomoce obhájit a přesvědčit své kolegy, v čem je pro firmu přínosem.

-mav-