Média i agentury musí změnit svůj přístup

pondělí, 19. září 2011, 07:35 Reklama MediaGuru

Jan Řehák se po letech vrací do Omnicom Media Group, aby zde vedl zcela novou poradenskou a konzultační divizi OMG Consulting.

Do Omnicom Media Group nastupujete na nově zřízenou pozici. Co konkrétně budete mít na starosti a co bude Vaším úkolem?

Na starost budu mít nově vznikající divizi OMG Consulting. Jejím úkolem bude vytvářet nový typ služby, a to na bázi poradenství a konzultanství. V zásadě půjde o širší služby směrem k zadavatelům, ale i k samotným médiím.

Jaké služby to mohou konkrétně být?

Chceme pomáhat firmám, které to potřebují. Chceme jim ukazovat směr, kudy se mohou vyvíjet a jak své potřeby mohou zpeněžit. V rámci médií můžeme například doporučit optimalizaci portfolií produktů. V rámci zadavatelů třeba to, jak vůbec stavět portfolio produktů. V řadě případů jsou firmy na trhu také nastaveny tak, že nemají moc příležitostí k růstu. Navrhneme jim řešení, jak tyto příležitosti najít. Přímým klientům můžeme pomáhat vyhodnocovat alternativy pro investice v marketingové komunikaci. Nebudeme ale usilovat o roli cenového arbitra. Nepředpokládám, že se nás bude někdo ptát, jak funguje 100 GRP’s.

Do jaké míry koresponduje tento post a náplň Vaší práce se současným vývojem na mediálním trhu?

Vývoj na mediálním trhu určitě reflektuje, protože média procházejí restrukturalizací a potřebují optimalizovat svá portfolia a také hledat další příjmové zdroje. Jsou to požadavky, které jdou za hranici mediálního prostoru a více se týkají speciálních nabídek. Zadavatelé zase musí neustále komunikovat. Výpadky v investicích se sice dají po nějaký čas zvládnout, ale jakmile se trh saturuje, může se jim návrat značně prodražit. OMG Consulting bude dodatečnou službou pro klienty a zároveň bude chtít oslovit firmy, které nejsou tradičními klienty mediálních agentur.

Jak bude taková služba zajištěna personálně a z hlediska dalších nutných zdrojů pro tuto práci?

Využijeme specializovaných lidí v rámci skupiny Omnicomu, kteří se dlouhodobě věnují rozličným oblastem. Výhledově je možné, že kádr ještě posílíme o další odborníky. V rámci skupiny je k dispozici velké množství informací od zadavatelů i médií a jsme jim tak velmi blízko. Máme tedy možnost vnímat dobře jejich potřeby, protože obě strany neustále monitorujeme.

S mediálními agenturami máte dlouholeté zkušenosti. Teď se do tohoto prostředí po určité době vracíte. Změnilo se podle Vašich prvních pocitůod doby, kdy jste z něj odešel?

Mediálních agentur se samozřejmě také dotkly změny, které na trhu nastaly. Myslím si, že agentury ukázaly, že se s tou situací vypořádaly vcelku dobře. Jde ale také o subjekty, které neustále hledají model, jak mohou fungovat. Musejí se také snažit svoji činnost rozkládat do více disciplín a méně spoléhat na tradiční model.

Poslední Vaše zkušenosti jsou z prostředí největšího tuzemského média. Jak jste za ty roky, co jste v médiích působil, vnímal vývoj mediálního trhu právě na straně médií? 

Některé změny na mediálním trhu nastaly ještě dříve, než se čekalo, protože krize jejich nástup akcelerovala. Zadavatelé museli zefektivnit investice do médií, což v rámci priorit některá média postihlo více. Média na to nebyla připravená a ukázalo se, že mají nedostatky v tom, jak se prodávat. Protože trh neroste, tak média mohou získat větší podíl na trhu jen na úkor někoho jiného. Právě toho chceme využít.

Co podle Vašeho názoru bude pro další vývoj médií i agentur důležité, aby se úspěšně rozvíjely?

Zásadní je změna přístupu, aby obě strany pochopily, že trh je otevřené hřiště, kde se mohou média a zadavatelé realizovat. Na rozdíl od nedávné doby, kdy byl trh v růstových číslech, teď obecně panuje pasivita. Netýká se to přitom jen intenzity hledání nových příležitostí a zákazníků, ale i pasivity v přemýšlení. Agentury i média by se proto měly posunout z pozorovatelů v aktivní účastníky. Tak mnohem pravděpodobněji najdou nové zákazníky.

-mav-