Economia má nové představenstvo a dozorčí radu

středa, 30. listopadu 2011, 11:03 Aktuality MediaGuru

Valná hromada mediálního domu Economia včera zvolila nové členy představenstva a dozorčí rady. 

Novými členy představenstva společnosti Economia byli zvoleni Martin Frývaldský, Michael Jasanský, Tomáš Klvaňa a Gert Jan Oelderik. V představenstvu nadále zůstávají Bessel Kok a Petr Babický.

Členy dozorčí rady vydavatelství Economia se stali Andrew Knight, Zdeněk Bakala, Michael Grabner a Casimir Knight, kteří byli doposud členy jeho představenstva. Zaměstnance v dozorčí radě zastupuje Zdeněk Fried. Místo dalšího člena dozorčí rady voleného zaměstnanci bude obsazeno v následujících týdnech.

Bessel Kok, designovaný předseda představenstva, řekl: „Hlavním úkolem představenstva bude pracovat spolu s manažerským týmem Economie na dalším rozvoji mediálního podnikání a zajistit co nejvyšší kvalitu Hospodářských novin, Respektu, Ekonomu a dalších titulů, které Economia vydává.“

Petr Babický, generální ředitel a člen představenstva společnosti Economia, uvedl: „Rád bych poděkoval dosavadnímu předsedovi představenstva Andrew Knightovi a jeho dalším členům za jejich vedení společnosti v minulých letech.“

-mav-