Tendr ATO prošetřuje ÚOHS, jeho vyřešení se oddaluje

středa, 16. listopadu 2011, 14:26 Aktuality MediaGuru

Na průběh veřejné zakázky, vypsané Asociací televizních organizací (ATO) na měření sledovanosti televizí pro období let 2013-2017, byl podán podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V rozhovoru pro MediaGuru.cz to řekl generální ředitel TV Nova Jan Andruško. Podnět měl podat jeden z účastníků výběrového řízení.

Nova proto podle generálního ředitele v této souvislosti žádá o zrušení, nebo alespoň odložení valné hromady ATO, která se má situací ohledně tendru zabývat. Valná hromada je naplánovaná na pondělí 21. listopadu. „Domníváme se, že by bylo hodně nezodpovědné přistoupit nebo činit jakékoliv kroky s jakýmkoliv uchazečem ve chvíli, kdy rozhodnutí ÚOHS neznáme. Antimonopolní úřad může za nějaký čas rozhodnout, že tendr neproběhl v souladu se zákonem. Pokud bychom mezitím uzavřeli s někým smlouvu, kredibilitu výběrového řízení a následné měření sledovanosti by to podle nás významně poškodilo,“ uvedl v rozhovoru Jan Andruško.

Výběrové řízení na nového realizátora měření sledovanosti televizí skončilo v září, aniž by byl vyhlášen jeho vítěz. Hodnotící komise ATO ale doporučila za vítěze vyhlásit společnost Mediaresearch, stávajícího realizátora TV měření. TV Nova však s tímto postupem nesouhlasí, Mediaresearch má naopak podporu zbývajících členů ATO – tedy České televize, Primy a Asociace komunikačních agentur (AKA). Protože členové ATO jednají podle zvyklostí ve shodě, je situace ohledně výběrového řízení zablokovaná.

-mav-