Emailový marketing: letošní rok na vzestupu

pátek, 13. ledna 2012, 03:30 Výzkum, Internet & Mobil, Marketing MediaGuru

Do rozvíjení e-mail marketingu letos investuje většina marketérů. Jejich cílem je nejen upevnit vztah se zákazníky, ale i vytvořit jejich podrobnější segmentaci.

Z průzkumu společnosti StrongMail, specializující se na internetovou komunikaci, vyplývá, že až 92 % z 939 dotazovaných marketérů plánuje v roce 2012 navýšit svůj rozpočet na marketingové aktivity. Zbývajících 8 % musí naopak svůj rozpočet letos omezit. Nejvíce pozornosti přitom letos věnují rozvoji emailového marketingu, u kterého se rozpočet navýší v 60 % případů, a až potom stojí investice do rozvoje sociálních médií (55 %) a mobilního marketingu (37 %).

Zvýšený zájem o emailový marketing zaznamenávají také české firmy specializující se na tuto marketingovou oblast. Stoupající tendenci potvrzuje Bohdana Kabátová ze společnosti SmartEmailing: „Zájem o e-mail marketing neustále roste. V naší společnosti pozorujeme výrazný trend, kdy zákazníci nehledají pouhý nástroj pro hromadné rozesílání e-mailů, ale také způsoby, jak email marketing účinně implementovat do stávajícího portfolia marketingových aktivit a jak se svými zákazníky či obchodními partnery udržovat kvalitní a efektivní komunikaci.“

Společnosti začínají chápat, že se v emailové komunikaci skrývá velmi silný komunikační nástroj, který výrazně napomáhá vylepšovat péči o zákazníky. Dobře nastaveným sdělením může společnost zákazníkům ukázat svůj skutečný zájem o jejich potřeby. I proto by ho firmy neměly opomíjet a investovat do vzdělávacích seminářů pro své zaměstnance.

Samotný rozvoj emailového marketingu nemusí navíc stát příliš úsilí. „Funkce aplikací pro hromadné rozesílání e-mailů, jako jsou autorespondery (automaticky odesílané e-maily), segmentace umožnující cílenější komunikaci nebo sledování chování zákazníků a jejich zájmů na základě statistik, usnadňují sestavovat velmi účinné marketingové kampaně,“ komentuje Bohdana Kabátová.

Podle Barbory Buchtové ze společnosti RobertNemec.com můžeme očekávat rozvoj v oblasti emailového marketingu pro mobilní zařízení. Vzhledem k tomu, že jen za poslední čtvrtletí loňského roku narostl počet e-mailů přečtených přes mobilní zařízení o 51 %, je tato otázka velmi aktuální. Podle výše zmiňovaného průzkumu StrongMail se letos bude investovat zejména do vývoje mobilních aplikací (29 %) a reklamy prostřednictvím SMS (20 %).

Dalším trendem letošního roku podle Barbory Buchtové je pokračující propojování emailového marketingu s marketingem sociálních médií. Sociální média totiž představují vhhodný nástroj pro získávání zpětné vazby, jejímž předpokladem je však udržování aktivní a otevřené komunikace. Na základě poznatků ze sociálních sítí pak můžeme vylepšovat firemní emailovou komunikaci či přehodnotit obsah jejího sdělení. Bohdana Kabátová ze SmartEmailingu k tomu dodává: „Nebojte se zeptat, co by si lidé v souvislosti s vaší společností a produktem nebo službou rádi přečetli, co je zajímá, co se jim líbí nebo co by je od čtení e-mailu spolehlivě odradilo. Využijte hravosti, tvůrčího potenciálu a potřeby lidí se bavit k tomu, abyste vytvářeli zajímavé kampaně, které budou čtivé, zábavné a efektivní.“

I z tohoto důvodů na důležitosti čím dál víc získává integrace dat napříč jednotlivými komunikačními kanály – podle výsledků průzkumu StrongMail se dvě třetiny dotazovaných společností zaměří na integraci dat e-mail marketingu se sociálními médii a 44 % svou pozornost soustředí na propojení e-mailu s mobilem.

Integrace dat může velmi přispět k celkovému zkvalitnění přímého marketingu. Podobné propojení také umožňuje lépe cílit a personalizovat reklamní sdělení a posilovat image společnosti napříč různými komunikačními kanály.

-kch-