Mediafax, Jyxo a Blog Internet jsou součástí CET 21

neděle, 01. ledna 2012, 14:24 Aktuality MediaGuru

Společnosti Mediafax, Jyxo a Blog Internet jsou s účinností od 1. ledna 2012 součástí CET 21. Fúze byla k 31. prosinci 2011 zapsána u Městského soudu v Praze, samostatné společnosti Mediafax, Jyxo a Blog Internet tak zanikly k 31. prosinci 2011. Fúzí sloučením došlo ke kompletnímu propojení těchto společností na úrovni personální, produktové a administrativní.

Integrované společnosti mají podle oficiálního vyjádření CET 21 pokračovat v budování vlastní pozice a značky na trhu. „Očekávanými přínosy jsou vedle úspor režijních nákladů zejména zefektivnění činností především v sekci zpravodajství a sekci internetu, lepší propojení stávajících produktů a jejich vyšší atraktivita pro uživatele i inzerenty,“ informovala Marie Fianová z tiskového oddělení TV Nova.

Tisková agentura Mediafax se zapojuje do zpravodajského týmu TV Nova a vytváří s ním společné news centrum. V rámci integrace má dále rozvíjet vlastní značku a pozici a oslovit nový segment klientů, kteří zatím agenturního zpravodajství nevyužívali. Plánuje se také rozšíření palety nabízených služeb o audio a video zpravodajství, 3D grafiku. CET 21 chce pak i nadále rozvíjet značky Joxo a Blog Internet (Blog.cz).

-mav-