Jak se Češi staví k reklamě v mobilu?

pondělí, 27. února 2012, 07:25 Výzkum MediaGuru

S rostoucí oblibou chytrých telefonů rostou i možnosti, jak se do mobilu lidem dostat. K reklamě v mobilu se však ne všichni staví zcela pozitivně.

O možnostech mobilního marketingu se v současné době mluví opravdu intenzivně. Agentura Mediaresearch se na věc letos v únoru podívala z trochu jiného pohledu – očima zákazníků. On-line metodou se zeptala 1 219 respondentů na to, jak vnímají reklamu ve svém mobilu.

Z výzkumu, který Hana Friedlaenderová prezentovala na setkání Communication Wednesday, vyplynulo, že téměř polovina respondentů (47 %) není ochotna přijímat reklamu na svém mobilním telefonu a 38 % pouze za určitých podmínek.

Podmínky přijetí se pak většinou týkají míry kontroly a doby, kdy jsou uživatelé ochotni reklamu akceptovat. Reklama je pro ně akceptovatelná pouze s jejich souhlasem. V tomto ohledu jen 17 % dotázaných deklaruje, že vědomě souhlasilo se zasíláním reklamy, více než polovina (54 %) by však svému mobilnímu operátorovi souhlas neposkytla.

Někteří z respondentů jsou ochotni reklamu přijímat pouze ve chvíli, kdy z toho budou mít nějaké benefity, například získají minuty pro volání aplikace či připojení k internetu zdarma. Jiní zase pouze takové, které budou odpovídat jejich zájmům. Velmi často byl vysloven požadavek na časové omezení odesílání reklamy, a to jen na pracovní týden v pracovní době, nikoliv večer ani o víkendech.

Co se týče formy reklamy, nejpřijatelnější zůstává stále reklama v podobě SMS/MMS (63 %). Nejméně přijatelná je naopak pop-up reklama, kterou odmítá až 35 % dotázaných. Zde existují výraznější rozdíly mezi majiteli smartphonů a těmi, co vlastní „pouze“ normální telefon. U smartphonů je mnohem lépe přijímána bannerová reklama (12 % oproti 5 % u normálních telefonů) či reklama v rámci aplikace (14 % oproti 11 %). Naopak u normálních telefonů je akceptovatelnější umístění reklamy do výsledků vyhledávání (10 % versus 6 % u smartphonů).

V rámci výzkumu byla rovněž vytvořena názorová segmentace dotázaných. Nejpočetněji v ní byl zastoupen tzv. antagonista, který reklamu v mobilu nechce v žádném případě. Dále byl určen racionální vyjednávač, který je ochoten se dohodnout v případě, kdy za reklamu získá nějaké benefity, stoik, který přijímá reklamu zcela rezignovaně, umírněnec, který souhlasí jen pod podmínkou, že bude moc výběr reklamy ovlivňovat, a nakonec nadšenec, který rád zkouší všechno nové a reklamu přijímá bezpodmínečně.

-kch-