Podivný tendr na Regionální potravinu: média prohrála

čtvrtek, 16. února 2012, 00:27 Reklama MediaGuru

V tendru na podporu regionálních potravin skončila společná nabídka tří hlavních českých médií poslední, přestože v průběhu patřila mezi dvě nejlepší nabídky.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který je zadavatelem zakázky v hodnotě 63 mil. Kč na podporu místních potravin – Regionální potravina –, už oznámil účastníkům tendru výsledky. Vítězem tendru se stala agentura Ogilvy, která podle mínění komise vyhověla nejlépe ve všech sledovaných kritériích. Veřejné zakázky, jejímž předmětem bylo zajištění marketingové, mediální a PR kampaně na podporu poptávky po regionálních potravinách, se celkem účastnilo pět subjektů.

Překvapivě až na posledním místě skončila společná nabídka médií, kterou předkládala ve spojení Vltava-Labe-Press (VLP), Media Bohemia a TV Nova. Toto umístění je překvapivé proto, že v průběžných hodnoceních se vyskytovala mezi dvěma nejlepšími společně s nabídkou Ogilvy.

Zmíněné konsorcium tří médií teď bude požadovat zdůvodnění, proč v tendru získalo nejnižší počet bodů. Oficiální rozhodnutí totiž žádné zdůvodnění neobsahuje a uchazeči byli vyrozuměni jen formou sdělení jejich umístění v tendru.

Je rovněž trochu překvapivé, že lepšího výsledného skóre dosáhly v zakázce, jejíž podstatou je mediální podpora v regionech, i některé společnosti, které jsou na mediálním a reklamním trhu méně známé (např. firmy 1 Year & More Production nebo I.N. Global).

Pro účely tendru Regionální potravina se spojila nejsilnější regionální média – VLP jako největší vydavatel regionálních deníků a Media Bohemia jako nejsilnější provozovatel regionálních rádií, které pro komplexnost mediatypů doplnila TV Nova, lídr televizního trhu. Internetové pokrytí zajišťovala společnost Impression Media z portfolia Media Bohemia.

Nebývá přitom obvyklé, že sama média vstupují do obdobných tendrů. Protože ale jejich prostřednictvím je mediální podpora zajišťována, mohou hodnotu mediálního prostoru vyčíslit zcela přesně, což zadání vyžadovalo. Pro silné regionální mediální pokrytí není příliš alternativ a velmi pravděpodobně i ostatní subjekty v tendru musely se zařazením těchto médií ve svých nabídkách počítat. V opačném případě musely připravit takové varianty, aby dosáhly podobného zásahu s jiným mediamixem.

-mav-