Raiffeisen spořitelna cílí na budoucí seniory

čtvrtek, 16. února 2012, 16:22 Aktuality MediaGuru

Raiffeisen stavební spořitelna svou produktovou inovací, která bude doprovázena novou nadlinkovou kampaní, reaguje na současnou demografickou tendenci narůstajícího podílu seniorů v české populaci a zvyšující se atomizaci společnosti.

Na základě svého průzkumu spořitelna zjistila, že většina dnešních čtyřicátníků a padesátníků neřeší otázku, jak budou bydlet ve stáří. Přitom však více jak polovina ze 612 dotázaných hodnotí své současné bydlení jako pro seniora nevyhovující. Jako jednu z možností, jak financovat nové bydlení nebo úpravy stávajícího, uvedla polovina respondentů stavební spoření, na což reaguje Raiffeisen novou úvěrovou nabídkou, kterábude v nabídce od 1. března.

U příležitosti této produktové inovace spořitelna plánuje i novou nadlinkovou kampaň, kterou spustí začátkem března, a posílení svého finančního poradentsví na pobočkách.

V rámci snahy otevřít otázku bydlení seniorů navázala Raiffeisen stavební spořitelna také úzkou spolupráci s neziskovou církevní organizací Diakonie ČCE, se kterou konzultuje možné potřeby seniorů.

-kch-