CK Fischer: posílíme podporu cestování matek s dětmi

čtvrtek, 22. března 2012, 04:13 Marketing Kateřina Straková

S Rostislavem Sochorcem, marketingovým ředitelem cestovní kanceláře Fischer, o tom, jak dodávat cestovnímu sektoru přidanou hodnotu.

V loňském roce jste koupili cestovní kancelář Nev-Damu specializující se na lyžařské zájezdy. Stali jste se tak turistickým gigantem českého trhu. Budete tento segment zimní dovolené dále rozvíjet. Pokud ano, jakým způsobem?

Skupina KKCG, jako nás vlastník, chce z cestovní skupiny Fischer budovat lídra na trhu a cestovní skupinu, která bude nabízet klientům komplexní služby v oblasti cestovního ruchu. Akvizice CK Nev-Dame vhodně doplnila stávající portfolio služeb a zájezdů, které do té doby CK Fischer nabízela. Ano, všechny naše produkty neustále zlepšujeme a rozšiřujeme. Jaké novinky konkrétně plánujeme v segmentu lyžařských zájezdů je naše interní know-how, které samozřejmě prozrazovat nebudu.

Změnilo se v důsledku finanční krize nějakým způsobem turistické chování české populace?

Na poli cestovního ruchu v současné chvíli dochází k polarizaci z hlediska spotřebitelského chování zákazníků, což je samozřejmě dané cenou. U zákazníků citlivějších na cenu zde dochází dokonce i ke změně segmentů. Například místo letecké dovolené upřednostňují dovolenou s vlastní dopravou, a to nejen v rámci České republiky. Dále se ekonomická situace projevuje v jisté obezřetnosti při výběru zájezdů. Nutno přiznat, že dovolená zůstává zbytným produktem. My se v této situaci snažíme zaměřit na zvyšování kvality, která je vnímána jako přidaná hodnota.

V letošním roce se obecně očekává, že lidé budou spíše šetřit a omezovat spotřebu. Chystáte nějaké strategie proti negativním dopadům stávající stagnace? Pokud ano, jaké?

Vycházejme z toho, že značka Fischer je na českém trhu etablovaná tím, že má největší útratu na hlavu. Zákazníci u nás vyhledávají kvalitní produkt a kvalitní servis, což chceme dál rozvíjet.

Plánujete na letošní rok novou mediální kampaň? V čem bude spočívat?

V současnosti standardně běží podpora našeho stěžejního produktu, což je letní dovolená u moře. Zaměřujeme se především na rodinu s dětmi, která je pro nás klíčová. Načasování odpovídá skutečnosti, že rodina obvykle plánuje dopředu kvůli dětem, prázdninám, dovoleným atd. Letos také zavádíme jednu novinku – Baby Funtazie – unikátní produkt, který nemá v současné době konkurenci na ČR trhu. Baby Funtazie je zaměřena na matky s dětmi od 4 měsíců do 3–4 let a její přidanou hodnotu představují vybrané kapacity ve Středomoří, které jsou tomu uzpůsobeny pro pobyt malých dětí, spolu s přítomným profesionálním odborníkem z řad pediatrů. Stěžejním programem je cvičení matky s dítětem ve vodě. Tuto novinku komunikujeme prostředky přímého marketingu.

Vloni jste změnili a vylepšili svůj web a zároveň spustili chytrý vyhledavač zájezdů, výběr hotelů. Jak jste s výsledkem spokojeni? Přineslo to nějaký efekt? Jak chcete svou internetovou prezentaci dále rozvíjet?

Web, který v současné chvíli běží, je pouze ve své první fázi a hodláme ho dále rozvíjet. V tomto ohledu úzce spolupracujeme s reklamní agenturou Wunderman. Naše stránky považujeme za důležitý distribuční kanál, kterému se chceme intenzivně věnovat právě v kombinaci s přímou komunikací.

V loňském roce jste spustili službu „Můj Fischer“. Slouží tato sekce jako základ k vytvoření personalizovaných nabídek?

Ano, Můj Fischer má sloužit zejména jako personalizovaný nástroj k lepšímu a efektivnějšímu přístupu k zákazníkům. Maximálně pracujeme s databází a snažíme se na základě našich znalostí přijít s nabídkou šitou na míru.

Které další kanály jsou pro Vás klíčové?

Dalším klíčovým kanálem je bezesporu pobočková síť, kterou máme z hlediska přístupu našich prodejců k zákazníkům jednu z nejlepších na českém trhu. V této oblasti investujeme úsilí a prostředky do ještě profesionálnějšího  osobnějšího kontaktu se zákazníkem.

Jakou roli ve vaší marketingové komunikaci hrají sociální média? Hodláte investovat do rozvoje vašich firemních profilů?

Sociální média považujeme za důležité z pohledu interaktivity a zpětné vazby se zákazníkem. V současnosti využíváme Facebook, kterému se budeme nadále věnovat a dále jej rozvíjet. FB pro nás tvoří spolu s webem hlavní zdroj znalostí spotřebitelského chování a očekávání zákazníků.

Existuje nějaká konkrétní cílová skupina, na kterou se kromě rodin s dětmi v poslední době zaměřujete? Jak konkrétně na ni cílíte?

Vedle rodin s dětmi se zaměřujeme na individuální cestovatele nebo na nezadané páry, pro něž nabízíme velmi úspěšný produkt Fun and Active. Jeho atraktivita tkví v animačním klubu v oblasti Středomoří, který zajišťuje jak aktivity, tak zábavu, při které mají lidi možnost se navzájem poznat.

Připravujete nějaký nový produkt i pro generaci 50+?

Již jsem uváděl, že máme opravdu komplexní služby pro všechny kategorie klientů, seniorů nevyjímaje. Konkrétně pro ně máme nabídku s názvem „Užijte si dovolenou v každém věku“, v rámci které nabízíme vybrané hotely ve vhodných destinacích. Tento segment stále pečlivě monitorujeme. Jedná se o segment s potenciálem růstu, protože představuje poměrně silnou skupinu s příjmem, která si může dovolit cestovat letadlem k moři. Samozřejmě je to otázka nabídky. Musí vycházet vstříc očekáváním ohledně kvality produktu, ale i cenově.

Je známo, že jste aktivní i v oblasti sportovního marketingu. Tým CK FISCHER Sailing team slavil úspěch nejen na mistrovství Evropy, ale i na mistrovství světa. Proč právě tento sport? Chystáte v této oblasti i další aktivity?

Naše spolupráce se Sailing Teamem je založena na kontaktu s panem Křížkem (pozn. red. člen CK Fischer Sailing Teamu), který je na tomto poli velmi aktivní a úspěšný. Tento sport navíc do jisté míry symbolizuje i vybrané atributy naši značky a to, jak chceme, aby byla vnímána – jako dynamická, dravá a úspěšná v tom, co dělá.

Vaše společnost je aktivní i na poli společenské odpovědnosti, konkrétně finančně podporujete Nadaci Proměny, která se mimo jiné zabývá zakládání a obnovou zahrad při školách a dalších zařízení pro děti. Proč jste si vybrali právě tuto oblast k finanční podpoře?

Aktivity Nadace Proměny podporujeme zejména z toho důvodu, že s nimi nacházíme styčné body právě v cílové skupině rodin s dětmi. Navíc i s námi cestují lidé, kterým není životní prostředí lhostejné.