Corporate Identity Česka – nekonečný příběh

čtvrtek, 22. března 2012, 07:15 Reklama MediaGuru

Korporátní identita České republiky je velmi dlouhý příběh, jehož začátek spadá do počátků našeho novodobého státu. Možná se ale nyní blýská na jeho šťastný konec.

V rámci panelové diskuse, která se uskutečnila na veletrhu Reklama Polygraf 2012 na pražském Výstavišti, byla znovu otevřena otázka jednotného způsobu komunikace naší země, kterým by měly komunikovat státní instituce.

Panelové diskuse se zúčastnila Jitka Vysekalová z České marketingové společnosti, Martin Mráz z Czech Tourismu, Ladislav Kopecký z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, Jan Herzmann, ředitel výzkumné agentury FactumInvenio a v roli moderátora Jiří Mikeš z katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací VŠE.

Při retrospektivním pohledu na problematiku korporátní identity naší země se může zdát, že jde o nekonečný příběh, který nikdy nenajde uspokojivého řešení. Po několika neúspěšných pokusech dohodnout se na jednotně používaném zeměpisném názvu, logu či podobě značky ČR, se nadále  oficiální propagace vyznačuje roztříštěností a do jisté míry i chaotičností. Ladislav Kopecký, který na Fakultě sociálních věd UK na téma Značka ČR vedl semestrální kurz, za hlavní příčinu stávající situace označuje značný resortismus. Každá česká státní instituce totiž používá své vlastní logo a vlastní styl komunikace, což nejenom znemožňuje budování koherentní státní komunikace, ale navíc se tím zneprůhledňuje nekontrolovaný tok peněz.

Další příčinou je i absence centrální zastřešující instituce, která by spadala přímo pod úřad vlády tak, jako tomu je v zahraničí, například ve Švédsku.

Na jistou nevůli po změně ze stran státních institucí poukazuje i skutečnost, že i když na diskusi byli pozváni představitelé relevantních státních orgánů, žádný z nich tohoto pozvání nevyužil.

Čestnou výjimkou byl jeden z panelistů Martin Mráz z instituce Czech Tourism, který uvedl, že se možná onen nekonečný příběh jednou provždy uzavře. Přiznal, že na základě nepovedeného výběrového řízení na nové logo v loňském roce byl Czech Tourism donucen k hlubšímu a širšímu pohledu na problematiku propagace České republiky.

Závěrem tohoto hlubšího zamyšlení je návrh prezentace České republiky jako země příběhů, které budou chtít lidé odhalovat. Turisté by v každém případě měli být motivováni k tomu, aby odkrývali další a další vrstvy naší země. Od nynějška by tedy Czech Tourism chtěl prezentovat Českou republiku na základě strategie příběhu, která se v zahraničí zatím moc často nepoužívá.

Navržená strategie alespoň dokazuje, že se nad tématem korporátní identity České republiky zamýšlí i státní instituce. Jestli se však tento nekonečný příběh dobere ke svému zdárnému konci, je zatím ve hvězdách. Nyní tedy nezbývá, než čekat.

-kch-