Zadavatelé se více orientují na Východ

čtvrtek, 15. března 2012, 07:51 Reklama, Výzkum MediaGuru

Globální firmy mění strategii. Své rozpočty zvolna přesunují na rozvíjející se trhy. Kvůli klesajícím investicím komunikace na Západě následně ztrácí také na kvalitě.

Přilákáni ekonomickým růstem i v době globální recese, přerozdělují největší světoví zadavatelé podíl globálních reklamních investic ve prospěch rychle se rozvíjejících trhů.

Dokládají to výsledky průzkumu Světové federace reklamních zadavatelů (WFA). Šedesát procent respondentů uvedlo, že komunikační výdaje přesunují do východních zemí - především do skupiny států BRIC, tedy Brazílie, Ruska, Indie a Číny.

Dotázaní představitelé firem, jejichž reklamní investice v souhrnu dosahují téměř 40 mld. dolarů, též uvedli, že marketingová komunikace na rozvíjejících se trzích již dosahuje lepší úrovně než na Západě. Názor, který zastává 71 % respondentů, pak doplňuje i prognóza většiny firem (95 %), že na budoucím firemním růstu se budou podílet právě a jen tyto trhy.

O jak rychlý přesun investic se jedná, však zpráva WFA nezmiňuje. Marketéry na západních trzích pouze varuje před přezíravostí vůči rostoucí kvalitě marketingu v těchto zemí. Kritiku si za svůj nezájem o dění mimo Spojené státy vysloužili především tamní pracovníci marketingu.

Struktura globálních investic se přitom nemění jen z geografického hlediska. Do komunikace světových firem promlouvá i z pohledu návratnosti investic neustále efektivnější digitál. Podíl výdajů do tohoto média letos na úkor tradičního marketingu významně zvýšila například Coca-Cola, PepsiCo či Procter & Gamble.

Posledně jmenovaná firma proto do začátku příštího roku plánuje zrušit na 1 600 marketingových pozic, a to především v pobočkách v rozvinutých zemích. Úspory se dotknou hlavně zaměstnanců, kteří pečují o výrobu kampaní pro tradiční média, své jisté mají naopak analytici trhu a specialisté na digitál.

-ptv-