Zlatý středník zaznamenal nárůst přihlášek o 26 %

čtvrtek, 08. března 2012, 07:53 Aktuality MediaGuru

Jubilejní 10. ročník soutěže firemních periodik Zlatý středník pořádaný PR Klubem zaznamenal velký nárůst počtu přihlášených periodika a textů. Celkem bylo přihlášeno do 11 soutěžních kategorií 135 prací, což je nárůst cca o 26 % oproti roku 2011, kdy probíhal Zlatý středník 2010. Nejsilněji obsazené kategorie jsou v letošním ročníku Nejlepší interní časopis, Nejlepší B2B časopis a Nejlepší B2C časopis.

„Domníváme se, že důvodů navýšení počtu přihlášek je hned několik. Kromě vlastní intenzivnější propagace soutěže je to zejména stabilizace marketingové komunikace firem, potažmo firemních komunikačních kanálů, po razantních úsporách v důsledku hospodářské krize před několika lety. Řada firem tak dostala právě v minulém roce příležitost inovovat a vylepšit svá periodika, tiskoviny a e-prezentace,“ uvádí Jana Girgašová, garantka Zlatého středníku 2011 a členka Výkonného výboru PR Klubu.

Vyhlášení a předání cen Zlatého středníku proběhne 10. května 2012 v Praze v divadle Vzlet.

-kch-