AČRA proti direktivě omezující branding tabáku

pátek, 20. dubna 2012, 07:00 Reklama MediaGuru

Česká asociace AČRA nesouhlasí se záměrem EU sjednotit branding a zakázat vystavení tabákových výrobků v místě prodeje.

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK) zasílá evropským komisařům své nesouhlasné stanovisko s Direktivou 2001/31/EC, která chce sjednotit balení tabákových výrobků a zákazat jejich vystavení v místě prodeje. V případě schválení novelizace předpisů by bylo na jednotlivých obalech možné uvádět jen název výrobku, zdravotní varování a povinné údaje. Na logo či jiné grafické úpravy by již tabákové společnosti nárok neměly.

„Určitě naší asociaci nejde pouze o tento formální krok, ale zejména o to čelit faktickému nebezpečí, že takto bude moci být následně veden útok proti značkám a jednotlivým legálním produktům. To ohrožuje jak reklamní průmysl, tak vnitřní ekonomiku jednotlivých zemí. Inherencí státu tak bude snižována hodnota značek, stát bude mít absurdně zákonné právo poškozovat tento segment trhu ve jménu ochrany zdraví kuřáků i nekuřáků… Je to nebezpečný precedens,“ vyjádřil se k tomuto kroku prezident AČRA  MK Pavel Brabec.

-kch-