Centrum propojí Najisto.cz s tržištěm Gemin.cz

čtvrtek, 05. dubna 2012, 07:05 Aktuality MediaGuru

Centrum Holdings uzavřelo smlouvu na exkluzivní spolupráci se společností Syntaxit a jejím elektronickým tržištěm Gemin.cz. Jedná se o jedno z pěti tržišť, jež získalo koncesi od Ministerstva pro místní rozvoj opravňující k provozování elektronického tržiště státní správy. Gemin.cz  oficiálně zahájí provoz 1. května 2012. 

Spolupráce Gemin.cz a Centrum Holdings bude spočívat v uveřejňování informací o veřejných zakázkách vypsaných zadavateli na tomto e-tržišti a zprostředkování možnosti registrace do systému tržiště Gemin.cz přes katalog firem Najisto.cz. Registrace je určena jak pro zadavatele veřejných zakázek, tj. orgány státní správy a samosprávy, tak samozřejmě i pro každého podnikatele – potencionálního dodavatele zboží a služeb do veřejného sektoru. Uživatelé Najisto.cz mají od dubna možnost registrace a od května bude k dispozici seznam vyhlášených veřejných zakázek, tříděných dle jednotlivých oborů a lhůty pro podání nabídek.

„Propojením katalogu firem Najisto s elektronickým tržištěm Gemin.cz chceme našim uživatelům poskytovat informace o veřejných zakázkách na jednom místě, které jsou zvyklí pravidelně navštěvovat v souvislosti s prezentací své firmy,“ vysvětluje Lucie Nováková, produktová manažerka katalogu firem Najisto.cz.

Oficiální elektronické tržiště má státní správa povinnost využívat, a to s platností od 1. května 2012 dobrovolně a od 1. července 2012 povinně. Toto tržiště bude sloužit pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 5 tis. do 3 mil. korun u služeb a zboží a do10 mil. korun u stavebních prací.

Podrobná pravidla, aktuality a popis systému e-tržiště naleznete na stránkách www.gemin.cz. E- tržiště veřejných zakázek budou provozovat kromě společnosti Syntaxit (Gemin.cz) tyto subjekty: Česká pošta, Český trh, sdružení eTenders a Vortal – Comércio Electrónico ConsultadoriaE Multimédia, S.A.


Katalog firem Najisto.cz: www.najisto.cz

Seznam veřejných zakázek v katalogu firem Najisto.cz: http://najisto.centrum.cz/verejne-zakazky/

E-tržiště společnosti Syntaxit s.r.o.: www.gemin.cz

-mav-