FITES v čele se Sommerovou chce řešit volbu rad

pondělí, 16. dubna 2012, 10:20 Aktuality MediaGuru

Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES zvolila nový výkonný výbor ve složení: Ivan Biel, Jaroslav Černý, Václav Čapek, Jana Tomsová, Alice Šnirychová, Miroslav Sanytrák, Olga Sommerová, Jiří Mádle, Martin Vadas a Jakub Bouček. Ten  následně na svém prvním zasedání zvolil novou předsedkyní FITES dokumentaristku Olgu Sommerovou, která dosud působila jako místopředsedkyně svazu a dva místopředsedy, režiséry Ivana Biela a Martina Vadase.

Z diskuse členů FITES na čtvrteční valné hromadě vyplynulo také zásadní téma, kterému by se měl Filmový a televizní svaz do budoucna věnovat. Je jím změna volby rad veřejnoprávních médií, tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře a volba Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.  „Tyto volby jsou dlouhodobě spjaty s výraznými politickými tlaky, a FITES spolu s partnerskou profesní organizací ARAS, Inventurou demokracie a PEN klubem v loňském roce usiloval o nastolení systému, který je běžný v evropských zemích,“ uvádí FITES v oficiálním prohlášení.

FITES chce diskutovat s Ministerstvem kultury o profesních a morálních kritériích výběru členů rady Fondu kinematografie, i transparentnosti jejich rozhodování.

Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES a zvolila také čestným předsedou Martina Skybu, který předsedal výkonnému výboru až do poloviny roku 2011, kdy ze zdravotních důvodů přestal tuto funkci vykonávat.

-mav-