Jak se prodat jako agentura?

středa, 25. dubna 2012, 15:02 Reklama MediaGuru

Kerrie Finch z nizozemské agentury FinchFactor radí na letošním ročníku festivalu PIAF, jak si budovat úspěšnou značku jako agentura.

FinchFactor je agentura, mezi jejíž klienty patří mimo jiné i kreativní agentury, kterým pomáhá, jak vyniknout mezi konkurencí. Ukazuje cestu, jak svou kvalitní kreativní práci prodávat i díky svému image.

Prvním krokem za úspěchem je stanovit si přesný cíl, kterého chce agentura dosáhnout, ať už se jedná o to stát se nejkreativnější agenturou v zemi, nebo přesáhnout hranice svého státu a začít pracovat pro zahraniční klienty.

Dalším krokem je vědět, na koho se chcete ve své komunikaci obracet, co o svém publiku víte a co ví publikum o vás jako agentuře.

Pro úspěšnou značku je dále také nezbytné nalézt positioning natolik silný, že je schopen odlišit agenturu od její konkurence, vytvořit z ní unikátního hráče na trhu. Například nizozemská kreativní agentura Amsterdam Worldwide se vyděluje svou charakteristikou kreativních podnikatelů a svým názorem, že dobrá práce není pouze dobrý kreativní nápad, ale i dobrý business.

Při budování pozice značky je důležité být především autentický a konzistentní. Ve chvíli, kdy značka staví na pravdivých základech, je možné si zvolit ambsadory, které ji budou představovat světu a budou ve své komunikaci jednotní a vytrvalí.

Otázkou zůstává, jak nejlépe svou značku komunikovat.

Jeden ze způsobů představují aktivní media relations, která jdou ruku v roce s podněcováním tzv. šeptandy. Snaha vytvořit u lidí pocit familiarity a zapojení totiž funguje, protože není nadto, když o agentuře začne mluvit i někdo jiný než jen její zaměstnanci.

Vedle aktivního zasílání tiskových zpráv je možné poskytovat rozhovory. U rozhovorů je však důležité vybrat lidi, kteří nejen umí mluvit, ale mají i dostatečné charisma, že to, co řeknou, bude navíc znít i přesvědčivě. Další možností je nebát se vyjádřit svůj názor, ať už formou komentáře, či účastí na hodnocení jiných kampaní.

Dalším způsobem může být účast na různých workshopech či přednáškách v roli přednášejících. Díky tomu získávají „agenturní lidé“ nálepku autority, které je dobré ptát se na názory či doporučení.

Organizování vlastních workshopů, soutěží či seminářů pomáhá ke zviditelnění a ukazuje, že agentura je nejen aktivní, ale má co říct a co předávat dál.

Kreativní ceny představují další způsob, jak získat u svých klientů a konkurence na kredibilitě. Získané ceny totiž dokazují, že vaše práce je ta nejlepší v oboru. Dobré je však umět svá ocenění dál prodat, pracovat s nimi v komunikaci své značky.

Závěrem Kerrie Finch je tedy nutnost budování značky i na agenturním poli, protože dobrá značk dobře prodává.

-kch-