Média ve čtvrtletí: nižší investice než vloni

čtvrtek, 19. dubna 2012, 10:49 Výzkum MediaGuru

Monitorovaný objem reklamních investic do médií dosáhl za první čtvrtletí 11,8 mld. Kč, meziročně klesl o necelá 2 %.

Souhrnný objem monitorovaných investic do médií za první letošní čtvrtletí ukazuje ve srovnání se stejným obdobím vloni pokles o necelá 2 %. Mediální trh se tak zatím nedostal z recese, která ho postihla v uplynulých dvou až třech letech. Nejvíce investic je tradičně směřováno do televize a do tisku - uvedené mediatypy ale procházejí - alespoň podle monitoringu - jiným vývojem. Investice do tiskové reklamy, stejně jako do rádií a outdooru v letošním roce klesají, zatímco roste internetová reklama a mírně reklama televizní.

Investice do médií v prvním čtvrtleí 2012, v mil. Kč  

Pozn.: V případě internetové rekamy je monitorovaná pouze display reklama, proto data za internet nejsou úplná. U rádií postihuje monitoring výdaje jen do národních kampaní, nikoli regionální.

Meziroční změna výdajů investic do médií

Zdroj: Admosphere

Z hlediska aktivity jednotlivých zadavatelů se mezi trojici s nejvyšším monitorovaným objemem v prvním čtvrtletí zařadily Unilever, L'oréal a Lidl ČR.

Top 15 zadavatelů, leden-březen 2012, meziroční trend v %

Top zadavatelé do televize a tisku, leden-březen 2012, meziroční trend v %

Zdroj: Admosphere

-mav-